Záznam Webináře #6 – AVEVA Edge 2020

Představení softwaru určeného pro vestavěné a IIoT Edge aplikace, které zpracovávají data z různých zdrojů. Obsahuje více než 250 nativních komunikačních I/O ovladačů pro připojení na prakticky jakýkoliv řídicí hardware (PLC, I/O aj.), čidla IIoT a další zařízení.​

Díky svým rozsáhlým komunikačním možnostem je AVEVA Edge ideálně využitelný zejména v architekturách průmyslového internetu věcí (IIoT) a supervizních aplikacích pro:​

  • Lokální soustředění a prvotní zpracování dat
  • Lokální nebo vzdálenou vizualizaci dat / informací
  • Publikaci dat do centrálního úložiště (cloud)
  • Zpřístupnění informací velkému množství oprávněných zájemců
  • Snadné zobrazení důležitých informací a metrik (KPI) na mobilních zařízeních

AVEVA Edge je určen především pro provoz na jednoduchých koncových a vestavěných zařízeních, která jsou cenově dostupná, s operačními systémy Windows 10 IoT, Windows Embedded a Linux.

OEM, výrobci strojů a koncoví uživatelé nyní mohou prostřednictvím AVEVA Edge konvertovat své dosud autonomní stroje nebo zařízení IIoT do integrovaných celků prostřednictvím sjednocujících supervizních vizualizačních HMI aplikací a historických archivačních systémů, což poskytne širší pochopení jejich chodu a vzájemných souvislostí.

Dříve rozptýlená zařízení se tak mohou stát nedílnou součástí většího automatizačního systému, a to i napříč různými lokacemi, včetně možnosti automatizovaného vzdáleného provádění aktualizací operačního a aplikačního SW na jednotlivých zařízeních.