Školení je určené pro nové uživatele, kteří s vývojem aplikací v programu InTouch nemají zatím žádné praktické zkušenosti. V kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření aplikací InTouch, tj. aplikací bez využití AVEVA System Platform (resp. průmyslového aplikačního serveru AVEVA Application Server, který je její součástí).

Pro uživatele, kteří chtějí vytvářet aplikace s využitím AVEVA System Platform, je určené školení InTouch for System Platform.

Co Vás naučíme

 • Nainstalovat program InTouch
 • Licencovat program InTouch (licenční server, licence a jejich aktivace)
 • Vytvářet grafické objekty a obrazovky, používat knihovnu předdefinovaných objektů
 • Vytvářet a používat proměnné (paměťové a I/O proměnné)
 • Definovat animační propojení, nastavit statické i dynamické vlastnosti jednotlivých objektů
 • Vyvíjet objekty typu ArchestrA symbol
 • Vložit objekty typu ArchestrA symbol do aplikace InTouch
 • Používat knihovnu objektů Situational Awareness Library (objekty pro situační povědomí)
 • Napsat jednoduché skripty, osvojit si základní typy skriptů, využívat předdefinované funkce
 • Nastavit poruchové stavy proměnných a dále s nimi pracovat (ukládat, zobrazovat)
 • Zobrazovat hodnoty v podobě grafu. Ukládat hodnoty proměnných a dále nimi pracovat
 • Komunikovat s PLC prostřednictvím I/O proměnných, diagnostikovat výpadky komunikace, popřípadě sledovat stav komunikace
 • Zabezpečit vyvíjenou aplikaci InTouch i celou pracovní stanici s využitím uživatelských účtů a přístupových oprávnění
 • Pracovat se systémem pro síťový vývoj aplikací (Network Application Development) a hromadnou propagaci změn po síti
 • Provozovat aplikace InTouch v režimu služeb vzdálené plochy (terminálových služeb)
 • Přistupovat k aplikacím InTouch a jejich obrazovkám přes Internet/Intranet
 • Používat doplňkové nástroje k InTouch

Požadované vstupní znalosti

 • Zkušenosti s používáním operačních systémů Microsoft Windows

Metody výuky

 • Výklad je doplněný praktickými ukázkami
 • Každý účastník kurzu má k dispozici vlastní počítač, na kterém provádí jednotlivá praktická cvičení
 • Na konci školení si uživatel odnáší hotovou aplikaci shrnující veškerá praktická cvičení

Studijní materiály

 • Výuková příručka „InTouch – Training Manual“ od AVEVA je zahrnutá v ceně kurzu (příručka je v angličtině)

Doplňující informace

Termíny a délka školení

Počet dní: 5
Prezenční školení

10. – 14. 6.
8. – 12. 7.
29. 7. – 2. 8.

Online školení

Termín na vyžádání

Cena školení

34.900,- Kč bez DPH

  Přihláška na školení InTouch

  Fakturační údaje


  Účastník 1  Další účastník? AnoNe

  Účastník 2


  Další účastník? AnoNe

  Účastník 3


  Další účastník? AnoNe

  Účastník 4


  Další účastník? AnoNe

  Účastník 5


  Maximum přihlášených je 5, dalšího účastníka už nejde přihlásit.

  Typ a termín školení

  Typ školení PrezenčníOnline

  Vyberte termín školení

  Vyberte termín školení

  Přejete si, abychom Vám zajistili ubytování?
  AnoNe

  Související produkty

  Seznamte se s produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
  Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
  Podrobnosti
  Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
  Podrobnosti
  Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
  Podrobnosti
  Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
  Podrobnosti