Dnešní výrobní průmysl čelí nestabilní ekonomice, intenzivní konkurenci a rostoucím nákladům na energie a materiál. To vše vede podniky k rychlejší digitalizaci a automatizaci provozních a výrobních procesů.

Digitální transformace urychluje překonávání fyzických a organizačních bariér v podnikové hierarchii. Tím vznikne prostor pro zapojení pracovníků v reálném čase, propojení týmů a jejich vzájemné součinnosti při běžných denních činnostech a procesech. Lidská součinnost společně se získanými procesními daty představuje dynamickou metodu zvyšování spolehlivosti. Přispívá také ke kulturní změně v podniku a vytváří motivovanější a informovanější pracovní prostředí.

Automatizováním provozních a výrobních procesů se vylepší spolupráce, sníží plýtvání, prostoje a zvýší efektivita, produktivita, pružnost a konkurenceschopnost podniku.

Sběr a vizualizace dat včetně okamžitých informací o nestandardních nebo výstražných stavech díky SCADA/HMI systémům AVEVA InTouch HMI a AVEVA Edge napomáhá k větší informovanosti pracovníků zodpovědných za bezprostřední efektivní chod technologie. Ukládáním (historizací) získaných procesních dat do historizační databáze AVEVA Historian je možné získat podrobné časové grafy (trendy), dokladovat skutečnou historii výroby, analyzovat a zpětně optimalizovat dozorované procesy apod.
Díky vysoké škálovatelnosti a snadné rozšiřitelnosti AVEVA software je možné začít s menším projektem a postupně projekt rozšiřovat díky softwarové informační platformě AVEVA System Platform & OMI. Tato platforma nabízí možnosti rozšíření. Na modelu založený výrobní systém kategorie MES AVEVA Manufacturing Execution System pro řízení a sledování výrobních operací v reálném čase, záznam výrobního rodokmenu a vyhodnocování celkové efektivity zařízení (OEE). Systém pro flexibilní řízení a správu dávkových procesů AVEVA Batch Management nebo pro integraci dat z podnikových administrativních informačních systémů (ERP aj.).

Nedílnou a neméně důležitou součástí optimalizace procesů je také nastavení ideálního způsobu údržby. Jednou z možností, jak snížit riziko selhání zařízení a snížit prostoje, je přidat do údržbového plánu nasazení systému prediktivní údržby AVEVA Predictive Analytics.

AVEVA Insight, cloudová informační platforma je okamžitě použitelné řešení typu SaaS (Software as a Service) pro sběr a vizualizaci dat z vestavěných nebo IIoT zařízení pomocí AVEVA Komunikačních driverů či edge computingu AVEVA Edge. Nabízí okamžitý přístup k výrobním informacím a souhrnným reportům kdykoliv a odkudkoliv, včetně datového uložiště, vizualizace dat v reálném čase, sledování OEE a pokročilých analýz využívajících možnosti umělé inteligence (AI) a výhod strojového učení (ML).

Celková efektivita zařízení (OEE)

Jak mohou naše OEE řešení prospět Vaší firmě

OEE řešení společnosti AVEVA jsou Vám k dispozici jak on premise, tak jako SaaS v cloudu a umožní sledovat a vizualizovat Vaši výrobní linku v reálném čase. To umožňuje operátorům jasně vidět výkonnostní KPI a rychle přijímat potřebná opatření. Krátké odstávky lze evidovat spolu s kódy příčin, a tím určit hlavní příčinu kapacitních ztrát a stanovit oblasti pro kontinuální zdokonalování. Preventivní údržbu lze naplánovat na základě míry využití zařízení, což pomáhá snižovat náklady na opravy strojů a předcházet odstávkám výrobních linek.

Reference

Inovativní příklady, jak společnosti vykonávají svoji práci lépe, rychleji, levněji a ekologičtěji a směřují dále k dosažení provozní dokonalosti s pomocí řešení od AVEVA.

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.