Řízení a sledování výrobních operací a efektivity zařízení

AVEVA Manufacturing Execution System (MES) je procesně orientovaný softwarový systém pro řízení a sledování výrobních operací v reálném čase, záznam skutečné výrobní historie a vyhodnocování celkové efektivity výrobních zařízení (OEE) včetně průkazné identifikace prostojů a jejich příčin.

AVEVA MES zajišťuje důsledné dodržování správných výrobních postupů, vysokou a konzistentní kvalitu výrobků a průkazný záznam výrobní historie. Zavedením standardizace a opakovatelné využitelnosti dochází ke zlepšování výrobních operací a následně i ke zvyšování produktivity a ziskovosti.

Informace se získávají v reálném čase přímo z výrobních zařízení nebo od výrobních operátorů.

Řešení AVEVA MES tak umožňuje výrazně zlepšit provozní výkony, minimalizovat ztráty a maximalizovat využití výrobních zařízení pro udržení vysoké konkurenceschopnosti podniků v dnešním náročném tržním prostředí.

Ukázka klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) výrobní linky

Řešení založená na AVEVA MES zajišťují

  • Dodržení správných výrobních postupů
  • Správné nastavení předepsaných parametrů výrobních zařízení pro jednotné provádění výrobních operací, zachování výrobní stejnorodosti a kvality a snížení zmetkovitosti
  • Podrobný automatický záznam všech důležitých výrobních událostí (skutečná výrobní historie) do elektronické databáze
  • Detailní obousměrné výrobní rodokmeny (použité suroviny, stroje, obsluha aj.) pro rychlou zpětnou dohledatelnost konkrétních výrobků a identifikaci příčin případných problémů
  • Identifikaci prostojů nebo snížené výkonnosti výrobních zařízení a jejich příčin
  • Zvýšení kapacity stávajících výrobních zdrojů odstraněním příčin prostojů, neplánovaných odstávek nebo snížené výkonnosti výrobních zařízení
  • Analýzu nestandardních stavů ve výrobě v závislosti na konkrétním výrobním zařízení, typu výrobku, směně nebo operátorovi
  • Minimalizaci vícenákladů na dodatečné suroviny díky snížení zmetkovitosti
  • Zpřesnění cyklů pravidelné údržby využitím přesných dat o skutečném chování výrobních zařízení
  • Průkazné záznamy o problémových výrobních zařízeních pro reklamace jejich dodavatelům
Přínosy AVEVA MES

Přínosy AVEVA Manufacturing Execution System

Výrobní organizace digitálně transformují své obchodní a administrativní procesy pro zlepšení interních činností a služeb svým zákazníkům. Digitální transformace...
Podrobnosti
Systém AVEVA MES byl vytvořen jako rozšiřující funkční moduly průmyslové softwarové platformy AVEVA System Platform založené na moderní objektové architektuře ArchestrA...
Podrobnosti
Díky otevřenosti architektury ArchestrA lze aplikace AVEA MES provozovat s novými i stávajícími výrobními zařízeními a řídicími systémy od různých výrobců...
Podrobnosti
AVEVA MES pomáhá výrobcům nejen zajišťovat správné výrobní parametry a tím i kvalitu a stejnorodost výroby díky automatizaci nastavení výrobních zařízení...
Podrobnosti
Každá minuta, po kterou jsou drahá výrobní zařízení mimo provoz nebo pracují ve sníženém výkonu či kvalitě, má samozřejmě negativní vliv na produktivitu...
Podrobnosti
Nasazení systému AVEVA MES také přispěje k zefektivnění údržby. Poskytování přesných dat o prostojích výrobních zařízení a jejich příčinách může významně...
Podrobnosti

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Manufacturing Execution System

Funkce

Komplexní sběr datObjektový výrobní model – Záznam výrobní historie, rodokmeny výrobků – Analýzy skutečné výrobní historieZvýšení spolehlivosti výrobních operací

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Datová výměna s různorodými zdroji dat (PLC/DCS/RTU/IIoT/Cloud)
Podrobnosti

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.