Školení je určené pro nové uživatele, kteří s vývojem aplikací v programu InTouch nemají zatím žádné praktické zkušenosti. V kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro vytvoření vizualizačních částí (klientských pracovišť) automatizačních a informačních aplikací založených na AVEVA System Platform (resp. průmyslovém aplikačním serveru AVEVA Application Server, který je její součástí).

Pro nové uživatele, kteří chtějí vytvářet aplikace InTouch bez využití AVEVA System Platform je určené školení InTouch.

Co Vás naučíme

 • Nainstalovat program InTouch
 • Licencovat program InTouch (licenční server, licence a jejich aktivace)
 • Vytvořit projekt ve vývojovém prostředí ArchestrA IDE a založit novou aplikaci InTouch
 • Vytvářet grafické objekty a obrazovky, používat knihovnu předdefinovaných objektů
 • Vytvářet a používat proměnné InTouch (paměťové proměnné)
 • Definovat animační propojení, nastavit statické i dynamické vlastnosti jednotlivých objektů
 • Vyvíjet objekty typu ArchestrA symbol
 • Vložit objekty typu ArchestrA symbol do aplikace InTouch
 • Používat knihovnu objektů Situational Awareness Library (objekty pro situační povědomí)
 • Propojit ArchestrA symboly s objekty aplikačního serveru AVEVA Application Server
 • Vytvářet jednotný vizuální standard s využitím knihovny stylů
 • Napsat jednoduché skripty, osvojit si základní typy skriptů, využívat předdefinované funkce
 • Pracovat s poruchovými stavy proměnných (různé způsoby zobrazení a upozornění obsluhy)
 • Zobrazovat hodnoty v podobě grafu
 • Zabezpečit vyvíjenou aplikaci InTouch i celou pracovní stanici s využitím uživatelských účtů a přístupových oprávnění
 • Nasadit aplikaci InTouch na počítač koncového uživatele
 • Provozovat aplikace InTouch v režimu služeb vzdálené plochy (terminálových služeb)
 • Přistupovat k aplikacím InTouch a jejich obrazovkám přes Internet/Intranet
 • Používat doplňkové nástroje k InTouch

Požadované vstupní znalosti

Metody výuky

 • Výklad je doplněný praktickými ukázkami
 • Každý účastník kurzu má k dispozici vlastní počítač, na kterém provádí jednotlivá praktická cvičení
 • Na konci školení si uživatel odnáší hotovou aplikaci shrnující veškerá praktická cvičení

Studijní materiály

 • Výuková příručka „InTouch for System Platform – Training Manual“ od AVEVA je zahrnutá v ceně kurzu (příručka je v angličtině).

Doplňující informace

Termíny a délka školení

Počet dní: 5
Prezenční školení

22. – 26. 7.
21. – 25. 10.
25. – 29. 11.

Online školení

Termín na vyžádání

Cena školení

34.900,- Kč bez DPH

  Přihláška na školení InTouch for System Platform

  Fakturační údaje


  Účastník 1  Další účastník? AnoNe

  Účastník 2


  Další účastník? AnoNe

  Účastník 3


  Další účastník? AnoNe

  Účastník 4


  Další účastník? AnoNe

  Účastník 5


  Maximum přihlášených je 5, dalšího účastníka už nejde přihlásit.

  Typ a termín školení

  Typ školení PrezenčníOnline

  Vyberte termín školení

  Vyberte termín školení

  Přejete si, abychom Vám zajistili ubytování?
  AnoNe

  Související produkty

  Seznamte se s produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
  Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
  Podrobnosti
  Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
  Podrobnosti
  Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
  Podrobnosti
  Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
  Podrobnosti