SCADA řešení kombinuje software a hardware. To vytváří supervizní kontrolní systém, který sbírá provozní data o probíhajících procesech a připojených zařízení za účelem jejich řízení a optimalizace. Tyto systémy mohou být lokalizovány na jednom místě nebo rozšířeny do rozsáhlé geografické oblasti pomocí různých komunikačních technologií. Supervizní kontrola a sběr dat se často používá k zajištění dohledu nad petrochemickými procesy, vodními systémy, potrubními a mnoha dalšími průmyslovými funkcemi.

SCADA automatizace je prostředek k dosažení cíle, nikoli samotný účel. Každá organizace směřuje k potřebě maximalizovat návratnost aktiv prostřednictvím provozní dokonalosti. Udržet si konkurenceschopnost znamená neustále hledat nové způsoby, jak pracovat rychleji a štíhleji. Je třeba neustále vyvíjet tlak na zvyšování produktivity, efektivity, agility, kvality a ziskovosti, to vše při minimalizaci nákladů.

Provozní dokonalost vyžaduje neustálé zlepšování v celé organizaci. Dobře definovaný a neustále udržovaný systém může poskytnout vyšší efektivitu a produktivitu, snížení nákladů a plýtvání a nabídnout větší kontrolu a transparentnost operací.

Pokyny pro výběr nejlepšího softwaru SCADA

SCADA software je dlouhodobá investice do efektivity. Výběr nejlepšího automatizačního softwaru vyžaduje zvážení toho, jak se bude systém vyvíjet v průběhu svého životního cyklu, který může v závislosti na cílech organizace a investiční strategii trvat 5 až 15 let.

Předvídat, jak se během této doby změní Váš řídicí systém, technologické potřeby a organizační cíle, je prakticky nemožné. V dnešní době rychlých technologických inovací je proto často rozhodující zvolit automatizační software s možností škálování a splnění Vašich potřeb v průběhu času. Výběr správného partnera pomůže při vytváření trvalé hodnoty. Je rozumné si vyhodnotit, zda poskytovatel softwaru dokázal už v minulosti podporovat nové a vznikající technologie, takže budete i v budoucnu flexibilní při začleňování nových funkcí, platforem, komunikačních protokolů a dalších pokrokových systémů, jak bude změna a růst Vaší organizace vyžadovat.

SCADA software by měl organizacím umožnit:

 • Zlepšení objemu a kvality výroby při současném snížení nákladů a odpadu.
 • Zvýšení efektivity napříč různými systémy.
 • Zvýšení dostupnosti a prodlužení životního cyklu aktiv.
 • Zlepšení výkonu zařízení.
 • Snížení nákladů na údržbu.

10 otázek, na které je třeba odpovědět při výběru SCADA softwaru:

 • Jaké jsou naše krátkodobé a dlouhodobé cíle?
 • Je navrhovaný systém v souladu s těmito cíli?
 • Jaké funkce pod kapotou budou vyžadovány, aby pomohly dosáhnout těchto cílů?
 • Jak tato technologie eliminuje nebo sníží současnou neefektivitu a náklady?
 • Jak může systém pomoci využít dostupná data pro co největší zisky?
 • Může automatizační software podporovat různé potřeby uživatelů od výroby po výkonného ředitele?
 • Kolik vlastního kódování budete muset v průběhu času udržovat?
 • Jak mobilní je automatizační software? Můžete zobrazit a pracovat se svými daty kdykoli a kdekoliv potřebujete přístup?
 • Jak snadno se může integrovat s jiným softwarem a systémy?
 • Existuje ekosystém a podpůrná struktura, na kterou se můžete spolehnout, pokud potřebujete pomoc?

Reference

Inovativní příklady, jak společnosti vykonávají svoji práci lépe, rychleji, levněji a ekologičtěji a směřují dále k dosažení provozní dokonalosti s pomocí řešení od AVEVA.

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.