SCADA/HMI řešení kombinují software a hardware. To vytváří supervizní kontrolní systémy, které sbírají provozní data o probíhajících procesech a připojených zařízeních za účelem jejich řízení a optimalizace. Tyto systémy mohou být lokalizovány na jednom místě nebo rozšířeny do rozsáhlé geografické oblasti pomocí různých komunikačních technologií. Supervizní kontrola a sběr dat se často používá k zajištění dohledu nad petrochemickými procesy, vodními systémy, potrubními a mnoha dalšími technologickými funkcemi.

SCADA automatizace je prostředek k dosažení cíle, nikoli samotný účel. Každá organizace směřuje k potřebě maximalizovat návratnost aktiv prostřednictvím provozní dokonalosti. Udržet si konkurenceschopnost znamená neustále hledat nové způsoby, jak pracovat rychleji a štíhleji. Je třeba neustále vyvíjet tlak na zvyšování produktivity, efektivity, agility, kvality a ziskovosti, to vše při minimalizaci nákladů.

Provozní dokonalost vyžaduje neustálé zlepšování v celé organizaci. Dobře definovaný a neustále udržovaný systém může poskytnout vyšší efektivitu a produktivitu, snížení nákladů a plýtvání a nabídnout větší kontrolu a transparentnost operací.

Jak vybrat nejvhodnější SCADA software

SCADA software je dlouhodobá investice do efektivity. Výběr nejlepšího automatizačního softwaru vyžaduje zvážení toho, jak se bude systém vyvíjet v průběhu svého životního cyklu, který může v závislosti na cílech organizace a investiční strategii trvat 5 až 15 let.

Předvídat, jak se během této doby změní Váš řídicí systém, technologické potřeby a organizační cíle, je prakticky nemožné. V dnešní době rychlých technologických inovací je proto často rozhodující zvolit automatizační software s možností škálování a splnění Vašich potřeb v průběhu času. Výběr správného partnera pomůže při vytváření trvalé hodnoty. Je rozumné si vyhodnotit, zda poskytovatel softwaru dokázal už v minulosti podporovat nové a vznikající technologie, takže budete i v budoucnu flexibilní při začleňování nových funkcí, platforem, komunikačních protokolů a dalších pokrokových systémů, jak bude změna a růst Vaší organizace vyžadovat.

SCADA software by měl organizacím umožnit:

  • Zlepšení objemu a kvality výroby při současném snížení nákladů a odpadu.
  • Zvýšení efektivity napříč různými systémy.
  • Zvýšení dostupnosti a prodlužení životního cyklu zařízení.
  • Zlepšení výkonu zařízení.
  • Snížení nákladů na údržbu.

SCADA/HMI systémy od společnosti AVEVA splňují všechny tyto požadavky.

Výrobním operátorům, technologům, kontrolorům i manažerům umožňuje produkt AVEVA InTouch HMI sledovat a řídit veškeré výrobní nebo technologické operace v reálném čase prostřednictvím názorného grafického zobrazení libovolných technologických procesů.

Škálovatelnost a rozšiřování stávajících projektů i v budoucnu zajistí responzivní a vysoce škálovatelné řešení AVEVA System Platform & OMI s výkonným jádrem AVEVA Application Server pro supervizní řízení SCADA, Geo-SCADA, MES.

Reference

Inovativní příklady, jak společnosti vykonávají svoji práci lépe, rychleji, levněji a ekologičtěji a směřují dále k dosažení provozní dokonalosti s pomocí řešení od AVEVA.

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.