Zlepšení monitoringu a řízení výroby s pomocí softwaru od společnosti AVEVA (dříve Wonderware)

Zákazník: Woodlands Dairy (Pty) Ltd

Obor: Potravinářský průmysl

Použité produkty:
AVEVA System Platform
AVEVA InTouch HMI
AVEVA Historian
AVEVA Historians Clients

Podrobnosti

Cíle

  • Vytvoření redundantního, spolehlivého a flexibilního systému s využitím jednotné platformy, která bude integrovat všechna zařízení různých výrobců v závodu

Výzvy

  • Systém musí splňovat požadavky normy ISO 22000
  • Projekt musí být dokončen bez přerušení výroby

Výsledky

  • Splnění požadavků normy ISO 22000
  • Snížení nákladů na vývoj a současné zlepšení kontroly kvality
  • Zlepšené možnosti řešení potíží (troubleshooting)
  • Přesné reporty a zavedení standardů pro budoucí použití