Přístup na portál vyžaduje přihlášení. Pokud přihlašovací údaje dosud nemáte, můžete využít registrační formulář pod přihlašovacím dialogem.

Na portálu jsou k dispozici např. tyto sekce:

  • Instalace produktů
  • Opravy
  • Komunikační drivery
  • Videa (Technická podpora, Success stories, Webináře aj.)
  • Knowledge Base
  • Security Central
  • Technology Matrix
  • … aj.

Knowledge Base je znalostní databáze s technickými dokumenty s doporučenými postupy a radami (Support Articles, FAQs aj.).

Security Central je sekce věnovaná kompatibilitě AVEVA softwarových produktů s bezpečnostními opravami Microsoft. Tyto informace jsou velmi důležité pro pracovníky zodpovědné za bezpečnost informačních systémů (IT) pro minimalizaci rizik spojených s uplatňováním bezpečnostních oprav.

Rozsah dostupných informací závisí na přístupové úrovni, která se odvíjí od využívaného programu technické podpory.
Nejvyšší přístupovou úroveň získají předplatitelé programů technické podpory Customer FIRST (pro koncové uživatele) resp. AVEVA Consignment Support (pro systémové integrátory).

Pozn.: Portál AVEVA Knowledge & Support Center se průběžně aktualizuje a jednotlivé sekce mohou být měněny.