Podpora AVEVA Customer First

Podpora AVEVA Customer First zajišťuje koncovému uživateli průběžnou podporu pro všechny softwarové produkty AVEVA, které jsou na něho v konkrétním místě (= site) licencovány a má pro ně aktuálně platnou podporu AVEVA Customer First.

Uživatel si může vybrat ze tří úrovní podpory – Standard, Premium a Elite – a zohlednit tak složitost a důležitost svých aplikací a technické znalosti vlastních pracovníků.

Podpora AVEVA Customer First zahrnuje následující oblasti:

 • Aktualizace softwaru
 • Kompatibilita s bezpečnostními opravami od společnosti Microsoft
 • Nadstandardní technickou podporu
 • Rozsáhlé technické informace
 • Zvýhodněná školení

Aktualizace softwaru

 • Poskytování nových verzí softwaru (upgrade) pro všechny licence uživatele. Uživatelům jsou zdarma poskytovány nové verze příslušných softwarových produktů uvedené v průběhu předplaceného období na trh. Uživatelé tak mají s minimálním časovým odstupem možnost začít používat nejnovější verze produktů a ihned využívat přínosy nových funkcí.

Nadstandardní technická podpora

 • Nadstandardní technická podpora je poskytována specialisty firmy Pantek (CS) s.r.o. i po uplynutí 3 měsíců od zakoupení příslušných licencí (3 měsíce je standard pro koncové uživatele bez podpory AVEVA Customer First).
 • Předplatitelé podpory AVEVA Customer First mají vyšší prioritu oproti uživatelům bez této podpory a vyšší prioritu má i případná spolupráce technických specialistů firmy Pantek (CS) s.r.o. s technickou podporou AVEVA.
 • Telefonický přístup koncových uživatelů k certifikovaným specialistům technické podpory firmy Pantek (CS) s.r.o. v běžné pracovní době. Počet kontaktních osob ani dotazů není limitován.
 • Konzultace pro optimální technické i licenční nasazení AVEVA software; zejména vhodné v případě větších distribuovaných aplikací.
 • V případě zájmu prezentace nových AVEVA produktů přímo v místě koncového uživatele.
 • Přímý přístup k certifikovaným technickým specialistům AVEVA (pouze pro úrovně Premium a Elite).
 • Nepřetržitý přístup 24 x 7 x 365 k telefonické technické podpoře AVEVA pro řešení urgentních provozních situací (pouze pro úrovně Premium a Elite).
 • Cenově zvýhodněné aplikační konzultace přímo od AVEVA specialistů (pouze pro úrovně Premium a Elite).
 • Vyslání technického specialisty AVEVA přímo na místo u koncového uživatele (pouze pro úroveň Elite).
 • Dedikovaný tým technických specialistů AVEVA ustavený přímo pro podporu konkrétního zákazníka, dedikovaný zákaznický portál pro administraci licencí a přehled požadavků na technickou podporu, 2 x ročně osobní návštěva u zákazníka, předplacené konzultační služby aj. (pouze pro úrovně Premium a Elite).

Zvýhodněná školení

 • Přístup k online výukovým kurzům na portálu celosvětové zákaznické podpory Knowledge & Support Center pro samostudium.
 • Cenově zvýhodněná kompletní autorizovaná školení na AVEVA produkty. Školení jsou poskytována certifikovanými lektory firmy Pantek (CS) s.r.o., kteří průběžně absolvují požadované recertifikace po uvedení nových verzí produktů. Školení jsou prováděna v českém jazyce podle originálních výukových manuálů AVEVA.

Kompatibilita s bezpečnostními opravami od společnosti Microsoft

 • Uživatelům je prostřednictvím portálu globální zákaznické podpory, Knowledge & Support Center a její sekce AVEVA Security Central poskytován přístup k informacím o stavu testování a kompatibilitě softwarových produktů AVEVA s vydanými bezpečnostními opravami od společnosti Microsoft.

Rozsáhlé technické informace

Elektronická verze informačního bulletinu od firmy Pantek (CS) s.r.o. (typicky 3 x ročně):

 • Přehledná tabulka aktuálních verzí AVEVA produktů včetně aktuálních opravných balíčků a záplat
 • Obsah aktuální ucelené publikace AVEVA softwaru
 • Výběr z nejnovějších technických rad s doporučenými postupy od technické podpory AVEVA softwaru
 • Informace o akcích firmy Pantek (CS) s.r.o. (semináře, uživatelské konference, veletrhy aj.)
 • Přehled autorizovaných školení na AVEVA produkty v následujících čtyřech měsících

Období a cena podpory

Podpora AVEVA Customer First se uzavírá na období 12 následujících kalendářních měsíců s možností dalšího prodloužení za zvýhodněných podmínek. Paušální roční poplatek za 12 měsíců se pro první období stanoví procentní sazbou (základní sazba) z celkové aktuální ceny všech AVEVA produktů u koncového uživatele. Tato základní sazba je závislá na úrovni zvolené podpory (Standard, Elite nebo Premium).

Podpora pro uživatele z České republiky a Slovenské republiky se objednává u místního Autorizovaného distributora AVEVA software, tj. firmy Pantek (CS) s.r.o., která na požádání vystaví konkrétní cenovou nabídku.

Podpora AVEVA Customer First by neměla chybět zejména u projektů využívajících serverové produkty jako jsou AVEVA System Platform, AVEVA Historian, AVEVA Batch Management a AVEVA Manufacturing Execution System.

Tyto produkty se používají v sofistikovaných distribuovaných architekturách založených na databázovém systému, s návazností do lokálních sítí nebo internetu a s potřebou účinného zabezpečení; což jsou velmi rychle se vyvíjející technologie. Podpora AVEVA Customer First umožňuje na technologický rozvoj pružně reagovat, takže uživatelé mohou aktualizovat nejen softwarové produkty AVEVA, ale využívat i funkčnosti a zabezpečení nových operačních systémů, databází a souvisejících produktů od dalších dodavatelů.

Druhy podpory

Získejte bližší informace o úrovních podpory AVEVA Customer First

Chcete vědět více o možnostech podpory AVEVA Customer First?