Flexibilní otevřená platforma pro SCADA, MES a IIoT aplikace

AVEVA System Platform s klientským rozhraním Operations Management Interface (OMI) je responzivní a škálovatelné řešení pro supervizní řízení SCADA, Geo-SCADA, MES a IIoT. Sjednocuje dohled nad výrobními procesy v celé organizaci s cílem neustálého zlepšování podpory rozhodování v reálném čase.

S AVEVA System Platform můžete v reálném čase bezpečně vizualizovat výrobní procesy a operace v celém podniku, zpracovávat technologická data, generovat alarmy a události a ukládat historická data do centrální historizační databáze. Tím vytváříte jediný a společný informační proud, který zefektivňuje návrh a údržbu systému, je flexibilní a poskytuje operátorům lepší situační povědomí.

AVEVA System Platform zajišťuje konzistentní a spolehlivé provozování výrobních a technologických procesů pro zachování vysoké a neměnné kvality. Používá modulární, důsledně objektově orientovanou koncepci a její rozsáhlá funkčnost umožňuje nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení a změnách aplikací.

Uživatelé mohou efektivně sestavovat aplikace z předpřipravených objektů, snadno vytvářet nové součásti a existující části aplikací rychle měnit, aby mohli pružně reagovat na měnící se požadavky.

Přínosy AVEVA System Platform & OMI

Nezávislost na automatizačním řídicím systému od konkrétního dodavatele - Variabilní pracoviště operátorů - Otevřený přístup uživatelů (klientů) k real-time a historickým datům...
Podrobnosti
Univerzální připojitelnost na řídicí systémy od různých výrobců a sjednocení stávajících oddělených aplikací (řízení různých technologických celků) společným uživatelským prostředím...
Podrobnosti
Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie v souladu se standardem ISA S88 - Možnost definovat a dodržovat vlastní podnikové standardy - Jednotná funkčnost pro...
Podrobnosti
Seskupování a agregace aktivních a historických alarmů podle závažnosti - Potlačování vzniku alarmů na základě stavu technologie - Podpora odkládání alarmů...
Podrobnosti
Dědičná propagace změn - Vysoká opakovatelnost vynaložené inženýrské práce - Snadná škálovatelnost...
Podrobnosti
Model výrobní technologie není závislý na architektonickém uspořádání počítačů, na kterých bude aplikace...
Podrobnosti
Automatizované ukládání procesních dat, alarmů a událostí v reálném čase - Historická data uložená s přesnou časovou značkou od zdroje dat - Efektivní ukládání a archivace velkých objemů procesních dat...
Podrobnosti
Integrace zabezpečení s Active Directory založená na rolích - Podpora šifrování pro klienty (HTTPS) - Podpora šifrování komunikace mezi všemi uzly projektu...
Podrobnosti
Redundance v rámci IO komunikace, aplikační / serverové vrstvě, vizualizační / klientské vrstvě - Zpětné ukládání historie včetně zachování časové značky...
Podrobnosti
Jednotné víceuživatelské vývojové prostředí - Vývoj, nasazení, správu a diagnostiku celé distribuované aplikace lze provádět z jediného centrálního vývojového pracoviště...
Podrobnosti
Funkčnost ihned po instalaci - Snadnost použití a administrace - Přátelské uživatelské rozhraní a rychlé zaškolení uživatelů...
Podrobnosti
Nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému - Nasazení na standardním hardware na platformě PC...
Podrobnosti

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA System Platform

Architektura

AVEVA System Platform používá modulární přístup umožňující nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení a změnách aplikací, včetně změn architektury…

AVEVA OMI

Software AVEVA OMI (Operations Management Interface) je určený pro vizualizaci na klientských pracovištích v řešeních na bázi výkonné průmyslové platformy…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.