Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace

AVEVA System Platform s rozhraním Operations Management (OMI) je jediné responzivní a škálovatelné řešení na světě pro supervizi, SCADA, MES a IIoT, které sjednocuje výrobní procesy v celé organizaci. AVEVA System Platform poskytuje standardní základnu sjednocující lidi, procesy a zařízení napříč organizací s cílem neustálého zlepšování podpory rozhodování v reálném čase.

S AVEVA System Platform můžete bezpečně vizualizovat celopodnikové operace a aplikovat je na procesy v reálném čase, alarmy, události a uložená historická data. Tím vytváříte jediný a společný informační proud, který zefektivňuje návrh a údržbu systému, je flexibilní a poskytuje operátorům lepší situační povědomí.

AVEVA System Platform zajišťuje konzistentní a spolehlivé provozování výrobních a technologických procesů při zachování vysoké a neměnné kvality. Používá modulární, důsledně objektově orientovanou koncepci a její rozsáhlá funkčnost umožňuje nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení a změnách aplikací.

Uživatelé mohou efektivně sestavovat aplikace z předpřipravených objektů, snadno vytvářet nové součásti a existující části aplikací rychle měnit, aby mohli pružně reagovat na měnící se požadavky.

Nezávislost na automatizačním řídicím systému od konkrétního dodavatele - Variabilní pracoviště operátorů - Otevřený přístup uživatelů (klientů) k real-time a historickým datům...
Podrobnosti
Univerzální připojitelnost na řídicí systémy od různých výrobců a sjednocení stávajících oddělených aplikací (řízení různých technologických celků) společným uživatelským prostředím...
Podrobnosti
Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie v souladu se standardem ISA S88 - Možnost definovat a dodržovat vlastní podnikové standardy - Jednotná funkčnost pro technologická zařízení stejného typu...
Podrobnosti
Model výrobní technologie není závislý na architektonickém uspořádání počítačů, na kterých bude aplikace vykonávána - Společný adresní prostor (name space) pro celý projekt - Snadná rozšiřitelnost...
Podrobnosti
Dědičná propagace změn - Vysoká opakovatelnost vynaložené inženýrské práce - Snadná škálovatelnost...
Podrobnosti
Seskupování a agregace aktivních a historických alarmů podle závažnosti - Potlačování vzniku alarmů na základě stavu technologie - Podpora odkládání alarmů...
Podrobnosti
Automatizované ukládání procesních dat, alarmů a událostí v reálném čase - Historická data uložená s přesnou časovou značkou od zdroje dat - Efektivní ukládání a archivace velkých objemů procesních dat...
Podrobnosti
Integrace zabezpečení s Active Directory založená na rolích - Podpora šifrování pro klienty (HTTPS) - Podpora šifrování komunikace mezi všemi uzly projektu...
Podrobnosti
Redundance v rámci IO komunikace, aplikační / serverové vrstvě, vizualizační / klientské vrstvě - Zpětné ukládání historie včetně zachování časové značky...
Podrobnosti
Jednotné víceuživatelské vývojové prostředí - Vývoj, nasazení, správu a diagnostiku celé distribuované aplikace lze provádět z jediného centrálního vývojového pracoviště - Kompletní knihovna automatizačních objektů...
Podrobnosti
Funkčnost ihned po instalaci - Snadnost použití a administrace - Přátelské uživatelské rozhraní a rychlé zaškolení uživatelů...
Podrobnosti
Nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému - Nasazení na standardním hardware na platformě PC - Prodloužení životního cyklu stávajících i nových automatizačních projektů...
Podrobnosti

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA System Platform

Architektura AVEVA System Platform

AVEVA System Platform používá modulární přístup umožňující nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení a změnách aplikací, včetně změn architektury za běhu projektu od řešení „vše na jednom PC“ až po rozsáhlé síťové distribuované architektury typu klient/server nebo Peer-to-Peer.

AVEVA OMI

Software AVEVA OMI (Operations Management Interface) je určený pro vizualizaci na klientských pracovištích v řešeních na bázi výkonné průmyslové platformy AVEVA System Platform. Vizualizace AVEVA OMI poskytuje moderní responzivní uživatelské prostředí na jakýchkoliv uživatelských zařízeních bez nutnosti skriptování nebo programování.

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost vašeho odvětví
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.