Otevřenost

 • Nezávislost na automatizačním řídicím systému od konkrétního dodavatele.
 • Použití standardních informačních technologií (operační systém, relační databáze, komunikace). Využití moderní informační platformy .NET společnosti Microsoft.
 • Variabilní pracoviště operátorů:
  – Stacionární, vícemonitorová pracoviště
  – Mobilní operátor (chytrý telefon, Tablet)
  – Podpora vícedotykového ovládání a gest na dotykových zařízeních
  – Tencí klienti v prostředí Internet/intranet (Microsoft Edge, Google Chrome aj.)
 • Otevřený přístup uživatelů (klientů) k real-time a historickým datům z různých, jim nejlépe vyhovujících klientských aplikací (Microsoft Office, AVEVA InTouch HMI a InTouch OMI, AVEVA Historian Client, vlastní aplikace “na míru” ve Visual Basic, C++ aj.).
 • Možnost využít mnoho standardních protokolů (OPC UA, OPC DA, SQL, MQTT, SNMP, WebServices (SOAP, REST), HTTP/S, Microsoft .NET, ODATA, XML aj.)

Zastřešení rozdílných řídicích systémů

 • Univerzální připojitelnost na řídicí systémy od různých výrobců, podpora více než 800 různých zařízení (PLC, DCS, I/O aj.).
 • Sjednocení stávajících oddělených aplikací (řízení různých technologických celků) společným uživatelským prostředím.
 • Prodloužení morální životnosti stávajících systémů.

Přehlednost a standardizace

 • Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie v souladu se standardem ISA S88.
 • Zohlednění fyzického nebo logického umístění technologických zařízení.
 • Možnost definovat a dodržovat vlastní podnikové standardy (konfigurace, funkčnost, zabezpečení zařízení apod.) a jmenné konvence.
 • Jednotná funkčnost pro technologická zařízení stejného typu.
 • Přehlednost i ve velmi rozsáhlých projektech.
 • Automatický elektronický záznam konfigurační historie objektů vyhovující požadavkům FDA 21 CFR Part 11.
 • Podpora zobrazování kontextových informací.
 • Využití modelu výrobní technologie pro automaticky vytvořenou navigaci v klientských aplikacích

Pokročilá správa alarmů

 • Seskupování a agregace aktivních a historických alarmů podle závažnosti.
 • Potlačování vzniku alarmů na základě stavu technologie.
 • Podpora odkládání alarmů.
 • Grafické ohraničení hranic objektů alarmní animací.
 • Předpřipravené alarmové objekty pro analýzu alarmů.

Jednoduché provádění změn a nových požadavků uživatelů

 • Dědičná propagace změn – změna provedená v rodičovském objektu se promítne do všech „potomků“. Application Server automaticky vyhledá a označí všechny dotčené potomky napříč celým projektem, uplatnění změn lze provést individuálně nebo hromadně.
 • Vysoká opakovatelnost vynaložené inženýrské práce (vyvinuté objekty jsou nezávislé na konkrétním projektu, snadný import / export objektů).
 • Snadná škálovatelnost – díky společnému adresnímu prostoru lze snadno rozložit rostoucí zátěž aplikačního serveru na další počítač(e) bez jakýchkoliv změn v klientských aplikacích.

Neomezená škálovatelnost díky flexibilní architektuře

 • Model výrobní technologie není závislý na architektonickém uspořádání počítačů, na kterých bude aplikace vykonávána.
 • Aplikaci vyvinutou na centrálním vývojovém pracovišti lze distribuovaně nasadit s uspořádáním Klient/Server, Peer-to-Peer nebo kombinací obou.
 • Společný adresní prostor (name space) pro celý projekt – klientské aplikace jsou nezávislé na umístění automatizačních objektů.
 • Snadná rozšiřitelnost – od pilotního projektu k rozsáhlým aplikacím.
 • Neomezená škálovatelnost – od aplikací s tisícovkami proměnných až po milion I/O

Výkonný historizační systém

 • Automatizované ukládání procesních dat, alarmů a událostí v reálném čase.
 • Historická data uložená s přesnou časovou značkou od zdroje dat.
 • Efektivní ukládání a archivace velkých objemů procesních dat (až 150 000 hodnot/s kontinuálního toku dat!) a s nimi souvisejících událostí o skutečném průběhu výroby za dlouhá časová období bez ztráty rozlišení a otevřenosti přístupu k uloženým datům.
 • Úspora diskového prostoru až 90 % oproti standardním relačním SQL databázím.
 • Možnost archivace i dat, která nelze získat v reálném čase (data z laboratorních měření, data zpracovávaná dávkově aj.), tzv. „stará“ nebo “off-line” data.
 • Otevřený univerzální přístup k uloženým datům z mnoha různých klientských aplikací s využitím TransactSQL, ODBC, ADO.Net, OLEDB, REST/OData aj.
 • Snadné zálohování historizovaných dat pomocí standardních diskových operací (kopírování složek a souborů).
 • Vysoká dostupnost dat a odolnost vůči chybám (víceúrovňová redundance).
 • Možnost filtrovat historizované proměnné dle modelu výrobní technologie.

Kybernetické zabezpečení

 • Integrace zabezpečení s Active Directory založená na rolích.
 • Podpora šifrování pro klienty (HTTPS).
 • Podpora šifrování komunikace mezi všemi uzly projektu.
 • Komplexní záznam všech akcí uživatelů a změn konfigurace systému.
 • Řízení přístupu k datům a objektům

Vysoká dostupnost a spolehlivost

 • Redundance v rámci IO komunikace, aplikační / serverové vrstvě, vizualizační / klientské vrstvě.
 • Zpětné ukládání historie včetně zachování časové značky.
 • Možnost redundantní historizace.

Vysoká efektivita práce

 • Jednotné víceuživatelské vývojové prostředí (Integrated Development Environment – IDE).
 • Vývoj, nasazení, správu a diagnostiku celé distribuované aplikace lze provádět z jediného centrálního vývojového pracoviště.
 • Kompletní knihovna automatizačních objektů připravená k použití včetně objektů pro situační povědomí.
 • Možnost automatizovaného přiřazování I/O signálů pro připojení na konkrétní I/O zařízení.

Snadnost použití

 • Krabicový software – funkčnost ihned po instalaci.
 • Nezbytné funkčnosti pro průmyslovou automatizaci (komunikace, alarmování, historizace, skriptování, zabezpečení apod.) jsou zajišťovány automaticky na pozadí prostřednictvím architektonické platformy ArchestrA.
 • Snadnost použití a administrace.
 • Přátelské uživatelské rozhraní – rychlé zaškolení uživatelů.

Příznivá cena

 • Nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému.
 • Nasazení na standardním hardware na platformě PC.
 • Prodloužení životního cyklu stávajících i nových automatizačních projektů.
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví systému po celou dobu životnosti projektu (vývoj aplikace + implementace + údržba + rozšiřování).

Rozcestník AVEVA System Platform

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA System Platform

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA System Platform odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA System Platform nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA System Platform.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA System Platform

AVEVA OMI

Software AVEVA OMI (Operations Management Interface) je určený pro vizualizaci na klientských pracovištích v řešeních na bázi výkonné průmyslové platformy…

Architektura

AVEVA System Platform používá modulární přístup umožňující nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení a změnách aplikací, včetně změn architektury…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti