Koncept Průmysl 4.0 s sebou přináší požadavky na integraci systémů z různých úrovní řízení – konvergence OT (procesní řízení) a IT (správa informačních systémů). Výsledná komplexní řešení vyžadují nový přístup k monitoringu, který je schopen poskytovat včasné a validní informace zainteresovaným pracovníkům.

AVEVA System Monitor (dříve pod názvem Sentinel) je softwarová aplikace instalovaná lokálně (on-premise) ve Vašem závodě, která kontinuálně monitoruje důležité provozní parametry AVEVA aplikací a souvisejícího hardwaru a softwaru.

Nahrazuje reaktivní postupy podpory automatizovaným proaktivním přístupem ke sledování zdravotního stavu řešení jako celku s cílem předcházet potenciálním problémům, které by mohly vést k odstávkám či degradaci výkonu sledovaných systémů, a zajistit návaznost na podnikové IT systémy a nadřazené úrovně podpory.

Přínosy AVEVA System Monitor

System Monitor se nesoustředí pouze na aspekty AVEVA software, nebo pouze na stav hw/sw infrastruktury, nýbrž monitoruje všechny klíčové parametry řešení jako celku...
Podrobnosti
Nasazení System Monitoru zásadně odlehčí od každodenní rutiny „procházení logů“, a tak uvolní tým provozně technických pracovníků pro jiné činnosti...
Podrobnosti
Informační začlenění provozovaných řešení na bázi AVEVA software do svých stávajících IT systémů...
Podrobnosti
Zajištění autonomního proaktivního monitoringu běhu aplikací a stavu systémů...
Podrobnosti
Centrální a zabezpečený přístup k aktuálnímu stavu dozorovaných systémů s bezprostřední notifikací o nových událostech také pro externí podporu...
Podrobnosti

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA System Monitor

Funkce

AVEVA System Monitor monitoruje všechny klíčové parametry řešení jako celku a přehledně, on-line a zabezpečeně o nich informuje pověřené pracovníky…

Jak získat licenci

AVEVA System Monitor můžete získat jako integrovanou součást AVEVA System Platform nebo také jako samostatný produkt s vlastní samostatnou instalací…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.