AVEVA System Monitor monitoruje všechny klíčové parametry řešení jako celku a přehledně, on-line a zabezpečeně o nich informuje pověřené pracovníky.

 • Zvolené parametry jsou monitorovány a vyhodnocovány formou pravidel přímo na uzlech jejich původu – tuto činnost zajišťuje System Monitor Agent.
 • Vyhodnotí-li Agent porušení pravidla, odešle alert na System Monitor Management Server.
 • System Monitor Management Server zaznamenává všechny alerty a poskytuje přehled o celkovém stavu monitorovaných systémů.
 • Je-li tak System Monitor nakonfigurován, sestaví na základě přijatého alertu strukturovaný notifikační email a odešle jej zvoleným týmům podpory.
 • Pokud nejsou data obsažená v notifikačním emailu dostatečná pro objasnění příčiny alertu, může se oprávněný pracovník podpory vzdáleně připojit na System Monitor Management Server pro podrobnější informace.
 • Uloženou historii alertů lze využít pro analýzu a reportování.

System Monitor neodesílá žádná monitorovaná data mimo závod

Je instalován místně (on-premise) a ke své činnosti nevyžaduje žádnou formu cloudu

Co System Monitor sleduje

ArchestrA Logger

 • Varovná hlášení od všech AVEVA produktů
 • Chybová hlášení od všech AVEVA produktů

System Platform, InTouch

 • Hlavní objekty Application Server (Platform, Engine)
 • Všechny důležité runtime atributy jako jsou dodržování scan cyklu, stav vysoké dostupnosti
 • Stav služeb ArchestrA

Komunikační servery

 • Stav spojení
 • Informace o restartu

Historian

 • Stav služeb Historian Server
 • Stav databáze (DB Health)

MES

 • Stav služeb MES
 • Výkonnost MES databází

Microsoft SQL Server

 • Výkonnost a zdravotní stav systému

Hardware

 • CPU, RAM
 • Síť, logické/fyzické disky

Operační systém

 • Služby Windows/terminálové služby
 • Windows Event Logs
 • Výkonnostní ukazatele operačního systému (Performance Counters)
 • Soubory a adresáře

A další...

 • Celkem přes 30 připravených monitorovacích pravidel a více než 600 parametrů
 • Možnost definovat vlastní pravidla

Rozcestník AVEVA System Monitor

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA System Monitor

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA System Monitor odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA System Monitor nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA System Monitor.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA System Monitor

Přínosy

Vše potřebné na jednom místě – Odlehčení interních inženýrských kapacit – Zajištění návaznosti na interní IT systémy – Proaktivní monitoring…

Jak získat licenci

AVEVA System Monitor můžete získat jako integrovanou součást AVEVA System Platform nebo také jako samostatný produkt s vlastní samostatnou instalací…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti