Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost

Průmyslový aplikační server AVEVA Application Server (dříve Wonderware Application Server) je klíčová součást AVEVA System Platform a představuje zcela jedinečný typ produktu v sektoru aplikačního softwaru pro průmyslovou automatizaci.

AVEVA Application Server plní stejné úlohy jako tradiční „obchodní“ aplikační server, ale navíc přidává zcela novou vrstvu s „průmyslovými“ službami pro použití v reálném čase v průmyslovém prostředí.

AVEVA Application Server přináší uživatelům jedinečnou otevřenost, rozšiřitelnost a architektonickou volnost vyplývající z distribuované a důsledně objektově-orientované technologie.

Přínosy AVEVA Application Server

Nezávislost na řídícím systému, použití standardních informačních technologií, variabilní pracoviště operátorů, otevřený přístup uživatelů k realtime a historickým datům, standardní protokoly…
Podrobnosti
Univerzální připojitelnost na řídící systémy různých výrobců, podpora více než 800 různých zařízení, sjednocení stávajících oddělených aplikací, prodloužení morální životnosti stávajících systémů...
Podrobnosti
Dědičná propagace změn do „potomků“ rodičovského objektu, vysoká opakovatelnost vynaložené inženýrské práce, rozložení zátěže aplikačního serveru na další počítače díky společnému adresnímu prostoru…
Podrobnosti
Nezávislost na architektonickém uspořádání počítačů, distribuované nasazení klient/server, peer-to-peer nebo jejich kombinace, společný adresní prostor pro celý projekt, snadná rozšiřitelnost, neomezená škálovatelnost až po milion I/O...
Podrobnosti
Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie v souladu se standardem ISA S88, možnost definovat a dodržovat vlastní podnikové standardy, jednotná funkčnost pro technologická zařízení stejného typu...
Podrobnosti
Automatizované ukládání procesních dat, alarmů a událostí v reálném čase, efektivní ukládání velkých objemů procesních dat s přesnou časovou značkou bez ztráty rozlišení a otevřenosti přístupu, úspora diskového prostoru až 90 %…
Podrobnosti
Seskupování a agregace aktivních a historických alarmů podle závažnosti, potlačování vzniku alarmů na základě stavu technologie, podpora odkládání alarmů, předpřipravené alarmové objektové pro analýzu…
Podrobnosti
Integrace zabezpečení Active Directory založená na rolích, podpora šifrování pro klienty (HTTPS), podpora šifrování komunikace mezi všemi uzly projektu, komplexní záznam všech akcí …
Podrobnosti
Redundance v rámci I/O komunikace, aplikační/serverové vrstvě, vizualizační/klientské vrstvě, zpětné ukládání historie včetně zachování časové značky, možnost redundantní historie...
Podrobnosti
Jednotné víceuživatelské vývojové prostředí, Vývoj, nasazení, správa a diagnostika celé distribuované aplikace z jediného centrálního vývojového pracoviště, kompletní knihovna automatizačních objektů…
Podrobnosti
Krabicový software – funkčnost ihned po instalaci, snadnost použití a administrace, přátelské uživatelské rozhraní, rychlé zaškolení uživatelů…
Podrobnosti
Nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému, nasazení na standardním hardwaru na platformě PC, nízké cenové náklady na vlastnictví systému po celou dobu životnosti…
Podrobnosti

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Application Server

Funkce

Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie s robustní komunikací a jednotným zabezpečením, včetně podpory Active Directory…

Architektura ArchestrA

Architektura ArchestrA a její vlastnosti umožňují opakované využití inženýrské práce, zkracují celkový čas vývoje, prodlužují životní cykly projektů…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.