AVEVA software je nyní kromě tradičních perpetual licencí k dispozici také v nabídce předplatného AVEVA Flex.

Předplatné AVEVA Flex poskytuje přístup ke komplexnímu softwarovému portfoliu AVEVA a díky možnosti výběru potřebných licencí napomáhá ke zjednodušení a zefektivnění podnikové digitální transformace. Předplatné AVEVA Flex nabízí plnou flexibilitu při návrhu, správě a využití průmyslových řídicích systémů.

Přizpůsobitelnost předplatného AVEVA Flex nabízí bezkonkurenční úroveň flexibility, díky:

 • Škálovatelnosti
 • Libovolné kombinaci zvolených produktů
 • Flexibilní architektuře
 • Přístupu z jakéhokoliv zařízení či platformy (PC / Web / Mobilní telefon / Cloud)
 • Využitelnosti v jakémkoliv (nejen průmyslovém) odvětví

Flexibilní využitelnost

Možnost zvolit jakékoliv produkty a přizpůsobovat jejich využití dle Vašich potřeb, včetně centrální správy a informací o jejich nasazení

Flexibilní přístup (HMI / OMI)

Možnost rozšiřovat Váš systém dle aktuálních potřeb Vašeho podniku, bez narušení provozu

Jakákoliv klientská platforma (PC / Web / Mobilní telefon / Cloud)

Možnost monitorovat a řídit Vaše průmyslové řídicí systémy z jakéhokoliv zařízení nebo platformy

Jakýkoliv průmyslový sektor

Možnost realizace softwarových řešení a architektur v různých typech průmyslu

Flexibilní architektury

Možnost nasazení různých typů architektur a jejich kombinací – v lokálním (on-premise), cloudovém nebo hybridním řešení – ve všech fázích životního cyklu projektu

Jakákoliv kombinace produktů

Možnost nastartovat digitální transformaci Vašeho podniku díky přístupu ke kompletnímu portfoliu průmyslového softwaru od AVEVA

AVEVA Flex – možnosti předplatného

AVEVA Flex Credits

 • Množství kreditů, které lze flexibilně čerpat/spotřebovávat na různé aplikace v rámci podniku
 • Přístup k celému portfoliu AVEVA produktů
 • Sjednané období 1, 3 nebo 5 let
 • Počet proměnných vždy „Unlimited“
 • Čerpání počtu kreditů podle typu a počtu nasazených produktů
 • Možnost aktivovat/deaktivovat libovolné licence v rámci portfolia
 • Roční poplatky zahrnují SW podporu Customer FIRST úrovně Standard, zakoupit lze i úroveň Premium nebo Elite

AVEVA Subscription Access

 • Konkrétní produkty „A la carte“ pro konkrétní aplikaci
 • Přístup k celému portfoliu AVEVA produktů
 • Sjednané období 1, 3 nebo 5 let
 • Možnost odlišného škálování počtu proměnných serverových produktů oproti perpetual licencím
 • Roční poplatky zahrnují SW podporu Customer FIRST úrovně Standard, zakoupit lze i úroveň Premium nebo Elite

Úrovně předplatného AVEVA Flex Credits

Úrovně předplatného AVEVA Flex Credits jsou přizpůsobeny běžným architekturám v průmyslových aplikacích a rozsahu jejich nasazení:

Essential

Menší aplikace

Standard

Střední aplikace

Professional

Rozsáhlé aplikace

Premium

Celopodnikové aplikace v menších a středních podnicích

AVEVA Flex Credits je program vhodný zejména pro střední, větší nebo celopodnikové řešení a projekty s měnící se architekturou nebo měnícími se požadavky na velikost (není nutné zvažovat počty proměnných).
Každý produkt je „oceněn“ počtem kreditů, které vyčerpá za 1 rok. Kromě stěžejních AVEVA produktů (InTouch HMI, Historian aj.) jsou v nabídce obsaženy i nové produkty (např. Predictive Analytics) a cloudová řešení (např. Insight).

Díky flexibilnímu čerpání kreditů a možnosti dokupovat v případě potřeby další kredity nabízí předplatné AVEVA Flex Credits neomezenou flexibilitu nasazení a růstu v souladu s potřebami uživatele.
Rozlišuje se pouze typ a edice produktů, nikoliv počet proměnných, ten je vždy Unlimited.

Redundance a Failover/Load-balancing u serverových produktů (Application Server, Historian, HMI SCADA Server aj.) je zahrnuta v ceně.

Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se možnosti financování pomocí předplatného AVEVA Flex.

Chcete vědět více o možnostech předplatného AVEVA Flex?