AVEVA software je nyní kromě tradičních perpetual licencí k dispozici také v nabídce předplatného AVEVA Flex.

Předplatné AVEVA Flex poskytuje přístup ke komplexnímu softwarovému portfoliu AVEVA a díky možnosti výběru potřebných licencí napomáhá ke zjednodušení a zefektivnění podnikové digitální transformace. Předplatné AVEVA Flex nabízí plnou flexibilitu při návrhu, správě a využití průmyslových řídicích systémů bez nutnosti počítat počty proměnných – Unlimited licence.

Přizpůsobitelnost předplatného AVEVA Flex nabízí bezkonkurenční úroveň flexibility, díky:

 • Škálovatelnosti
 • Libovolné kombinaci zvolených produktů nebo produktových balíčků
 • Flexibilní architektuře
 • Přístupu z jakéhokoliv zařízení či platformy (PC / Web / Mobilní telefon / Cloud)
 • Využitelnosti v jakémkoliv (nejen průmyslovém) odvětví

Flexibilní využitelnost

Možnost zvolit produkty / produktové balíčky a přizpůsobovat jejich využití dle Vašich potřeb, včetně centrální správy licencí a informací o jejich nasazení.

Flexibilní přístup (HMI / OMI)

Možnost rozšiřovat Váš systém dle aktuálních potřeb Vašeho podniku, bez narušení provozu.

Jakákoliv klientská platforma (PC / Web / Mobilní telefon / Cloud)

Možnost monitorovat a řídit Vaše průmyslové řídicí systémy z jakéhokoliv zařízení nebo platformy.

Jakýkoliv průmyslový sektor

Možnost realizace softwarových řešení a architektur v různých typech průmyslu.

Flexibilní architektury

Možnost nasazení různých typů architektur a jejich kombinací – v lokálním (on-premise), cloudovém nebo hybridním řešení – ve všech fázích životního cyklu projektu.

Centralizovaná správa licencí v cloudu

Přehled o licencích a jejich aktuálním využití v reálném čase.

Možnosti předplatného AVEVA Flex

AVEVA Flex Credits / Products*

 • Množství kreditů, které lze flexibilně čerpat / spotřebovávat na různé aplikace v rámci podniku
 • Přístup k celému portfoliu AVEVA produktů a služeb
 • Počet proměnných vždy „Unlimited“
 • Sjednané období 1 – 5 let
 • Čerpání počtu kreditů podle typu a počtu nasazených produktů.
  Možnost aktivovat/deaktivovat libovolné licence v rámci portfolia
 • Roční poplatky zahrnují SW podporu Customer FIRST úrovně Standard, zakoupit lze i úroveň Premium nebo Elite

*AVEVA Flex Credits / Products – čerpání kreditů na základě vybraných produktů
Výběr z celého portfolia AVEVA produktů. Každý produkt je „oceněn“ počtem kreditů, které vyčerpá za 1 rok. Kromě AVEVA / Wonderware produktů (InTouch HMI, Historian aj.) jsou v nabídce obsaženy i nové produkty (např. Predictive Analytics) a cloudová řešení (např. AVEVA InSight).

AVEVA Flex Credits / Users**

(AVEVA Operations Control)

 • Množství kreditů, které lze čerpat / spotřebovávat na základě zvoleného balíčku produktů pro konkrétní počet uživatelů
 • Přístup k vybraným balíčkům AVEVA produktů a služeb
 • Počet proměnných vždy „Unlimited“
 • Sjednané období 1 – 5 let
 • Čerpání počtu kreditů podle typu vybraného produktového balíčku a zvoleného množství uživatelů.
  Všichni uživatelé mohou používat libovolné produkty z daného balíčku.
 • Roční poplatky zahrnují SW podporu Customer FIRST úrovně Standard, zakoupit lze i úroveň Premium nebo Elite

**AVEVA Flex Credits / Users – čerpání kreditů na základě počtu uživatelů
Výběr ze tří předpřipravených balíčků produktů AVEVA Operations Control – Edge, Supervisory a Enterprise. Každý balíček je „oceněn“ počtem kreditů, které vyčerpá za 1 rok. Další kredity jsou pak čerpány na základě počtu uživatelů, kteří mají přístup ke všem produktům a aplikacím z daného balíčku. Minimální počet uživatelů je 25.

Programy AVEVA Flex Credits oceníte zejména pro podniková řešení a projekty s měnící se architekturou nebo měnícími se požadavky na velikost (není nutné zvažovat počty proměnných). Navíc je možnost Redundance a Failover/Load-balancing u serverových produktů, která je zahrnuta v ceně. Díky flexibilnímu čerpání kreditů a možnosti dokupovat v případě potřeby další kredity, nabízí předplatné AVEVA Flex Credits neomezenou flexibilitu nasazení a růstu v souladu s potřebami uživatele.

Chcete vědět více o možnostech předplatného AVEVA Flex?