Vše potřebné na jednom místě

System Monitor se nesoustředí pouze na aspekty AVEVA software, nebo pouze na stav hw/sw infrastruktury, nýbrž monitoruje všechny klíčové parametry řešení jako celku (přehled monitorovaných parametrů viz dále) a přehledně, on-line a zabezpečeně o nich informuje pověřené pracovníky.

Odlehčení interních inženýrských kapacit

Není neobvyklé, že provozní správu AVEVA řešení nezajišťuje centrální IT, jako v předchozím případě, ale tým provozně technických pracovníků (v různých organizacích s různým názvem – procesní IT, údržba, MaR, apod). Mají široký záběr činností a zodpovědnosti, polní instrumentací počínaje, přes technologická zařízení až po procesní softwarovou úroveň. Těmto pracovníkům nasazení System Monitoru zásadně odlehčí od každodenní rutiny „procházení logů“, a tak je uvolní pro jiné činnosti.

Zajištění autonomního proaktivního monitoringu běhu aplikací a stavu systémů

Uživatelé často neznají aktuální zdravotní stav svých systémů, ale rádi by předcházeli potenciálním problémům, které, pokud by zůstaly nepovšimnuty, by mohly degradovat výkonnost jejich systémů.

Spolupráce s externími týmy podpory

V případě, že uživatel nemá k dispozici nebo nechce využívat vlastní týmy podpory, ale spoléhá na externí zdroje (např. systémový integrátor daného řešení), poskytne System Monitor centrální a zabezpečený přístup k aktuálnímu stavu dozorovaných systémů s bezprostřední notifikací o nových událostech.

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA System Monitor

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA System Monitor odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA System Monitor nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA System Monitor.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA System Monitor

Funkce

AVEVA System Monitor monitoruje všechny klíčové parametry řešení jako celku a přehledně, on-line a zabezpečeně o nich informuje pověřené pracovníky…

Jak získat licenci

AVEVA System Monitor můžete získat jako integrovanou součást AVEVA System Platform nebo také jako samostatný produkt s vlastní samostatnou instalací…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti