Využíváte smysluplně všechna procesní data z Vašeho technologického procesu?

Sady klientských aplikací AVEVA Historian Client pomáhají uživatelům lépe porozumět odehrávajícím se výrobním dějům, provádět jejich efektivní řízení a přijímat účinná opatření vedoucí v konečném důsledku ke zvýšení ziskovosti výroby.

Uživatelé mají okamžitý přístup k aktuálním, historickým i souhrnným datům z historizační databáze AVEVA Historian, což výrobním operátorům, technikům i manažerům umožňuje rychle reagovat na případné problémy, identifikovat příležitosti pro úsporu nákladů a zlepšovat efektivitu výroby.

Spojením analytických možností aplikací z Historian Client a robustnosti databáze AVEVA Historian vznikne komfortní procesní informační systém, který je navíc těsně integrován s kancelářskou sadou aplikací Microsoft Office.

AVEVA Historian Client Desktop

AVEVA Historian Client Desktop (dále jen Historian Client) je sada analytických klientských aplikací pro dotazování, analyzování a vizualizaci dat. Historian Client se skládá ze dvou desktopových aplikací Trend a Query a dvou doplňků pro Microsoft Office – Report a Workbook.

Historian Client Trend

Historian Client Trend je klientská aplikace, která umožňuje transformaci historických a aktuálních (‚živých‘) dat z databáze AVEVA Historian do podoby časového grafu (trendu). Vedle běžného zobrazení dat v časovém grafu umožňuje Historian Client Trend využít i graf závislosti X-Y, porovnávat údaje z různých časových úseků jedné proměnné, přehrávat historii (playback) a další.

Historian Client Trend – analýza a porovnávání dat stejné proměnné v rozdílných časových intervalech
Historian Client Query

Prostřednictvím aplikace Historian Client Query lze k datům uloženým v SQL datových zdrojích přistupovat snadno a rychle, a to i bez znalosti dotazovacího jazyka SQL či databázového schématu. Uživatelsky přívětivé rozhraní typu „Show & Click“ umožňuje snadnou interaktivní tvorbu a spouštění SQL dotazů na základě uživatelem definovaných podmínek. Běžně užívané i specializované typy dotazů lze jednoduše uložit a kdykoliv je poté opakovaně používat.

Historian Client Workbook

Aplikace Historian Client Workbook je doplňkem pro Microsoft Excel. Načítání dat z AVEVA Historian do MS Excel umožňují přidané uživatelské funkce, které je možné konfigurovat pomocí připravených „průvodců“ (wizards). Vedle předpřipravených průvodců je možné využít i implementovaný Historian Client Query, vytvořit si dotaz v něm a výsledek pak zobrazovat v Excelu.

Analýzy vytvořené v prostředí aplikace Historian Client Workbook je možné uložit jako šablony pracovních sešitů, které lze dále používat při vytváření uživatelských sestav, internetových stránek nebo dynamických analytických dokumentů.

Historian Client Workbook – doplněk pro Microsoft Excel umožňující vytváření pokročilých analytických sestav z dat uložených v Historian Serveru
Historian Client Report

Obdobně jako Historian Client Workbook pro MS Excel, rozšiřuje Historian Client Report textový editor Microsoft Word o možnosti snadného zobrazení dat z AVEVA Historianu. V prostředí programu MS Word je možné využít jeho formátovacích možností pro výsledná data.

Historian Client Report – doplněk pro Microsoft Word pro vytváření reportních sestav z dat uložených v Historian Serveru
Lokalizace do češtiny

Aplikace Historian Client je možné provozovat i na lokalizovaných verzích operačních systémů. Nastavení jazykové verze spouštěné aplikace Historian Client se řídí podle uživatelského nastavení národního prostředí včetně podpory místního nastavení data, času a číselného formátu.

Historian Client Web

AVEVA Historian Client Web (dále jen Client Web) je snadno použitelný klientský nástroj v prostředí webového prohlížeče. Umožňuje snadno a rychle dotázat a zobrazit aktuální i historická data, a to bez přesných znalostí jmen proměnných, možností dotazování dat či dotazovacího jazyka.

Snadné vyhledávání informací

Client Web poskytuje komplexní vyhledávací funkce pro všechny existující proměnné, inženýrské jednotky, klíčová slova generovaná uživatelem nebo názvy vytvořeného obsahu. Jednoduše zadáte klíčové slovo nebo jeho část do vyhledávacího pole a hned získáváte informace o relevantních proměnných či obsahu.

Uživatelé mohou vytvářet, ukládat a snadno sdílet vlastní obsahy a rovněž je spojovat do vlastních uspořádaných skupin zobrazení (dashboardy)
Okamžitá použitelnost odkudkoliv

Client Web pracuje v internetu nebo intranetu s jakýmkoliv moderním webovým prohlížečem podporujícím HTML 5. Ke své činnosti již nevyžaduje instalaci žádných doplňkových nástrojů.

Varianty zobrazení

Každá proměnná má několik možností, jak může být zobrazena. Vaše data můžete zobrazovat v podobě časových grafů (trendů), sloupcových grafů nebo tabulek. Varianty zobrazení se liší dle typu proměnné.

Hodnoty proměnných lze zobrazit ve spojnicovém či sloupcovém grafu nebo v detailní tabulce obsahující např. i statistické výpočty. K dispozici je i stavová obrazovka, pomocí které můžete okamžitě pro každou proměnnou shlédnout její aktuální hodnotu a zjednodušenou vizualizaci posledního průběhu. Řetězcové a diskrétní veličiny lze zobrazit v grafu setrvání ve stavu nebo využít zobrazení v Ganttově grafu.

Ať si vyberete kteroukoliv variantu zobrazení, vždy v rámci ní najdete další možnosti, jak toto zobrazení upravit podle svých představ. Samozřejmostí je nastavení časového rozsahu, u některých variant výběr typu výpočtu a u grafů pak nastavení osy y.
Skupiny zobrazení (Dashboardy)

Uživatelé mohou jednotlivé uložené obsahy spojovat do vlastních skupin zobrazení a umístit je na jedné stránce, která se označuje jako dashboard. Z dashboardů lze poté přímo prokliknout na jednotlivé obsahy. Velikosti a rozmístění zobrazení dílčích obsahů lze v rámci stránky daného dashboardu upravovat.

Dashboard může být složen z různých typů grafů a proměnných

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Historian

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Historian odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Historian nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Historian.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Historian

Přínosy

Výkonnost – Otevřenost a použití standardních technologií – Vysoká spolehlivost a dostupnost dat – Integrace informací – Snadnost použití – Příznivá cena…

Funkce

Velkokapacitní historizační databázový systém, který poskytuje velmi rychlý sběr velkého množství procesních dat, jejich efektivní uložení a snadné…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti