Výkonnost

 • Navrženo pro použití v reálném čase.
 • Běžné zpracování z Application Serveru až 150.000 změn za sekundu (nárazově až 250.000 změn za sekundu).
 • Speciální datové komprese a optimalizace pro efektivní ukládání velkých objemů procesních dat za dlouhá časová období bez ztráty rozlišení. Díky použitým optimalizacím jsou uložená data komprimována na 5 – 15 % původní velikosti ve srovnání se standardní databází Microsoft SQL Server.
 • Výkonný událostní systém (automatické výpočty agregovaných dat, počítané proměnné aj.).
 • Automatická konfigurace databáze proměnných Historianu z projektů na bázi System Platform, ze stávajících aplikací vizualizačního systému InTouch nebo z textových souborů (formát .csv).

Otevřenost

 • Použití standardních technologií (operační systém, relační databáze jako základ systému). Těsná vazba na platformu Microsoft Windows.
 • Sběr a archivace veškerých požadovaných procesních dat a s nimi souvisejících událostí z řídicích systémů (PLC, DCS aj.) od různých výrobců prostřednictvím komunikačních programů (I/O a DA Servery, OPC Servery) nejen od AVEVA, ale i od nezávislých dodavatelů nebo výrobců řídicího hardware.
 • Veřejně dostupná logická struktura databáze.
 • Použití standardu SQL (ANSI SQL-92) garantuje otevřený univerzální přístup k uloženým datům z mnoha různých klientských aplikací přes rozhraní ODBC, ADO, OLEDB nebo ADO.NET.
 • Přístup uživatelů (klientů) k aktuálním (real-time), historickým a konfiguračním datům je možný z různých, jim nejlépe vyhovujících klientských aplikací, jako např. AVEVA Historian Client Desktop, AVEVA Historian Client Web, Microsoft Office, vlastní aplikace vytvořené “na míru” v prostředí Microsoft VisualStudio (VB.NET, C#, C++), PowerBuilder aj.
 • Flexibilní tvorba agregovaných hodnot a stavových údajů (pětiminutové, čtvrthodinové časově vážené průměry, minima, maxima, setrvání ve stavu apod.).
 • Snadná propojitelnost na jiné databázové systémy.

Vysoká spolehlivost a dostupnost dat

 • Vícevrstvá distribuovaná architektura s podporou replikací dat mezi jednotlivými servery.
 • Podpora redundance a automatizované obnovy dat při výpadcích komunikace v distribuovaných síťových architekturách.
 • Dynamická konfigurace systému (bez nutnosti restartu systému).
 • Možnost archivace i dat, která nelze zpracovat systémem v reálném čase (data z laboratorních měření, data zpracovávaná dávkově, data z RTU jednotek aj.).
 • Záznam datové hodnoty včetně časové značky a příznaku datové kvality získané přímo z technologického procesu.
 • Shoda s nařízením americké vládní organizace pro ochranu potravin a léčiv Food and Drug Administration (FDA) pro použití elektronických záznamů a podpisů (21CFR Part 11).
 • Podpora virtualizačních platforem VMware a Hyper-V.

Integrace informací

 • Centrální soustředění procesních a technologických dat. Uživatelé mohou snadno vyhledávat a analyzovat potřebná data tak, aby snadněji porozuměli komplexním vztahům a závislostem mezi procesními veličinami, výrobními podmínkami, procesními událostmi a kvalitativními ukazateli.
 • Prezentace dat v různých formátech (trendy, tabulky, grafy, dokumenty aj.).
 • Možnost sledovat i výskyt předem definovaných procesních událostí (překročení daného teplotního limitu, ukončení směny, zapnutí čerpadla aj.).
 • Integrace aktuálních i historických procesních dat s údaji o výrobních událostech, se souhrnnými daty (bilanční výpočty) a dalšími údaji o výrobě.

Snadnost použití

 • Krabicový software – plná funkčnost ihned po instalaci.
 • Snadnost použití a administrace.
 • Přátelské uživatelské rozhraní – rychlé zaškolení uživatelů.

Příznivá cena

 • Nízké časové nároky na zavedení a implementaci systému.
 • Standardní hardware na platformě PC.
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví systému (vývoj aplikace + implementace + údržba + rozšiřování).

Rozcestník AVEVA Historian

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Historian

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Historian odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Historian nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Historian.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Historian

Funkce

Velkokapacitní historizační databázový systém, který poskytuje velmi rychlý sběr velkého množství procesních dat, jejich efektivní uložení a snadné…

Klientské aplikace

Sady klientských aplikací AVEVA Historian Client pomáhají uživatelům lépe porozumět odehrávajícím se výrobním dějům, provádět jejich efektivní řízení…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti