Velkokapacitní historizační databázový systém, který poskytuje velmi rychlý sběr velkého množství procesních dat, jejich efektivní uložení a snadné poskytování klientským aplikacím různého typu. Spojuje vyspělé techniky ukládání dat včetně kompresních mechanizmů se standardizovaným dotazovacím rozhraním relační databáze a nabízí nevídanou flexibilitu různých možností systémových architektur se širokou škálovatelností.

Sběr a ukládání dat

AVEVA Historian sbírá a archivuje všechna požadovaná procesní data a s nimi související události o skutečném průběhu výrobních nebo technologických procesů.

Pro automatizovaný sběr dat z nejčastěji používaných řídicích systémů a zařízení (PLC, DCS, I/O) je k dispozici velké množství komunikačních I/O a OPC Serverů od společnosti AVEVA i dalších nezávislých dodavatelů. Podporována je rovněž spolupráce s aplikačním serverem Application Server z moderní platformy AVEVA System Platform.

U datových zdrojů, které možnost automatického sběru dat neposkytují (výrobní laboratoře, vzdálené rozvodny aj.), zajišťuje Historian zpracování údajů formou importu z textových souborů (*.CSV) nebo prostřednictvím příkazů INSERT jazyka SQL.

V případě atypických požadavků na komplexnější řešení problematiky sběru dat z nestandardních datových zdrojů je k dispozici sada vývojových nástrojů Historian Server Toolkit.

Při ukládání velkých objemů procesních dat využívá Historian speciální datové komprese a optimalizace, které zaručují efektivní archivaci dat i za dlouhá časová období, a to bez jakékoliv ztráty rozlišení.

Přístup k datům a jejich analýza

Díky otevřenosti databáze AVEVA Historian je přístup k výrobním datům možný ze stovek klientských aplikací, což přináší otevřenost a flexibilitu doposud nedostupnou v sektoru průmyslové automatizace.

Uživatelé mohou přistupovat k historickým, aktuálním (real-time) i konfiguračním datům z různých, jim nejlépe vyhovujících, klientských aplikací.

Pro získávání a analýzy dat lze použít např. populární aplikace z rodiny Microsoft Office (Excel, Word aj.), klientské aplikace AVEVA Historian Client Desktop nebo AVEVA Historian Client Web či další specializované aplikace pro hloubkovou inženýrskou nebo statistickou analýzu dat.

V případě potřeby je možné pomocí všeobecně používaných vývojových nástrojů snadno navrhnout i vlastní klientské aplikace splňující jakékoliv požadavky koncových uživatelů.

Škálovatelnost a integrace

AVEVA Historian nabízí velkou škálovatelnost a různé varianty nasazení. Umožňuje shromažďovat a ukládat všechna Vaše důležitá data, alarmy a události až do počtu 2 milionů proměnných.

AVEVA Historian může být využit pro sledování jednoho výrobního procesu nebo všech procesů v celém podniku. Lze ho nasadit v tzv. vícevrstvých architekturách umožňujících data ukládat lokálně nebo je agregovat na podnikové úrovni, což umožňuje snadno splnit požadavky i na nejnáročnější analýzy a reportování.

Snadné začlenění databáze AVEVA Historian do stávající IT infrastruktury je podpořeno rychlou instalací produktu spočívající v několika poklepáních na tlačítko myši. Při napojení na existující aplikace vizualizačního systému InTouch nebo Application Server je zajištěna automatická konfigurace Historianu, čímž se výhodně zúročí dosavadní investice vložené do návrhu a vývoje těchto aplikací.

Těsná integrace procesní databáze AVEVA Historian s ostatními serverovými produkty firmy Microsoft poskytuje rychlé a efektivní řešení zabezpečení, správy a sdílení podnikových informací. Tato integrace např. umožňuje snadnou replikaci dat vůči jiným databázím (MS SQL Server), zasílání zpráv elektronickou poštou (MS Exchange), snadný přístup mobilních zařízení k aktuálním informacím a mnoho dalších forem zpracování výrobních dat primárně uložených v databázi AVEVA Historian.

Zajištění integrity dat

AVEVA Historian získává kompletní datový záznam procesních hodnot (hodnota, časová značka, kvalita, alarm, událost) a využívá k tomu distribuovaný systém sběru dat odolný vůči chybám či přerušením.

To je výhodné nejenom v tradičních vizualizačních/dispečerských SCADA aplikacích, ale zejména pro zajištění sběru dat ze zařízení v geograficky rozlehlých lokalitách či z jiných aplikací, které používají pomalé nebo nestabilní datové sítě.

I pokud by data přicházela do systému nerovnoměrně, se zpožděním nebo nárazově v dávkách – všechny tyto možnosti je AVEVA Historian schopen postihnout. Jeho velmi výkonný systém ukládání dat umí zpracovat i objemnou dávku opožděných dat bez negativního vlivu na zatížení systému. AVEVA Historian dokonce zpracuje i data přicházející ze systémů s chybně nastaveným systémovým časem, u kterých zajistí uložení správné sekvence hodnot.

AVEVA Historian tedy může sbírat a ukládat data shromažďovaná vzdálenými terminály (RTU), a poskytovat tak úplnější datové informace rozsáhlým supervizním Geo-SCADA systémům (plynovody, ropovody, vodárenské nebo energetické sítě apod.).

Dynamická konfigurace bez přerušení sběru dat

Podpora dynamické konfigurace systému AVEVA Historian umožňuje provádění a uplatnění změn konfiguračních parametrů databáze AVEVA Historianu bez přerušení sběru dat a dalšího zpracování ostatních procesních dat.

Do systému tak lze průběžně přidávat např. nové procesní proměnné nebo další datové zdroje podle rostoucích požadavků uživatelů, aniž se omezí již probíhající činnost databáze.

Přehrávání HMI/SCADA historie

Pro názornou analýzu historie průběhu technologických nebo výrobních procesů v grafickém HMI/SCADA prostředí lze nově využít funkci přehrávání historie (HMI/SCADA playback). Zobrazované hodnoty v procesní grafice provozované v operátorské vizualizační aplikaci InTouch OMI (Operations Management Interface) mohou být přesměrovány z dat v reálném čase na historická data těchto hodnot uložená v AVEVA Historianu.

Ze záznamu je tak možné vidět stejný průběh vizualizace technologických procesů, jako ji v minulosti viděl živě výrobní operátor. Tuto funkčnost lze využívat např. při zpětné analýze problémových stavů, při zaškolovaní nových operátorů apod.

Historizace a analýzy dat z prostředí cloudu

Chcete-li kompletně přesunout Vaše úložiště procesních dat do cloudu a využívat tak software AVEVA Historian jako službu (SaaS) nebo jen doplnit a rozšířit Vaše stávající místně instalované řešení AVEVA Historianu, cloudové řešení AVEVA Insight pro Vás může představovat cenově přijatelnou alternativu.

AVEVA Insight je informační řešení provozované firmou AVEVA na cloudové platformě Microsoft Windows Azure. Jedná se o aplikace hostované v cloudu, které zajišťují sběr, ukládání, agregaci a poskytování informací z procesních dat.

Základním stavebním prvkem poskytovaného řešení je historizační databáze AVEVA Historian, která ukládá veškerá procesní data získaná z jednotlivých nakonfigurovaných zdrojů. K uloženým datům poskytuje snadný a zabezpečený přístup prostřednictvím analytických klientů AVEVA Historian Client a webových klientských aplikací AVEVA Insight.

Díky podpoře mobilních zařízení mohou mít uživatelé prakticky kdykoliv a kdekoliv ihned k dispozici informace o klíčových výkonnostních ukazatelích (KPI), např. formou personalizovaných upozornění. Chcete být informování o tom, když má výrobní linka prostoj delší než pět minut? A proč nemít informaci o kriticky důležitém výrobním zařízení, které se již delší dobu přehřívá?

Model využívání softwaru jako poskytované služby významně snižuje pořizovací náklady a zjednodušuje implementaci zaváděného řešení; není potřeba kupovat, udržovat a modernizovat lokální hardwarovou a softwarovou infrastrukturu.

Rozcestník AVEVA Historian

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Historian

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Historian odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Historian nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Historian.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Historian

Přínosy

Výkonnost – Otevřenost a použití standardních technologií – Vysoká spolehlivost a dostupnost dat – Integrace informací – Snadnost použití – Příznivá cena…

Klientské aplikace

Sady klientských aplikací AVEVA Historian Client pomáhají uživatelům lépe porozumět odehrávajícím se výrobním dějům, provádět jejich efektivní řízení…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti