Webináře

Nová verze AVEVA System Platform 2020 (dříve Wonderware System Platform) představuje další milník ve vývoji této průmyslové softwarové platformy: ​

  • Významné zvýšení uživatelského komfortu jak při navrhování, tak provozování aplikací.
  • Otevřená konektivita napříč produkty v celém rozsahu “Edge to Enterprise”.
  • Sdílení dat od sběru ze senzorů a výrobních zařízení přes jejich názornou vizualizaci v reálném čase, historizaci pro dokladování skutečného průběhu výroby až po souhrnné informace (KPI) pro podnikový management.
  • Možnost provozovat hybridní řešení – kombinace lokálního provozu (on-premise) a v prostředí cloudu.
  • Uživatelské runtime prostředí InTouch OMI (Operations Management Interface) poskytuje komplexní pohled na výrobní operace nad rámec standardních SCADA systémů. Nabízí moderní vizualizaci nové generace díky možnosti integrace jak real-time dat, tak transakčních informací z OT a IT systémů.
  • InTouch OMI nyní rovněž obsahuje velké množství výkonných vestavěných aplikací pro zobrazení informací v souvislostech
  • Možnost importu objektů .Net Control s vlastními funkčnostmi pro další rozšíření možnosti výsledného řešení.