PantekWebináře

Provozní dokonalost a jak vám k ní pomůže správný výběr HMI softwaru?

Součástí cesty k provozní dokonalosti je i eliminace chyb. Výběrem správného HMI (Human Machine Interface) softwaru s přehlednými informačními dashboardy, standardizovanými grafickými objekty či responzivními obrazovkami vylepšíte rozhodovací schopnosti operátora. Operátoři tím získají lepší přehled o skutečných událostech v reálném čase v kontextu a mohou tak rychleji provádět informovaná rozhodnutí.

Zjistěte více na našem webináři „Moderní HMI – paní Columbová průmyslové automatizace“.

Udělejte si na nás čas 6. června ve 14:00 hodin

Délka webináře: cca 40 minut.

Prezentující: Tomáš Mandys, technicko – obchodní manažer