Technické informace

Aktualizace nejnovější verze ASP 2020 R2, včetně nových funkčností

 

AVEVA System Platform 2020 R2 Service Pack 1 obsahuje především důležité opravy pro jednotlivé produkty a zároveň přináší několik nových užitečných vlastností.

Součástí instalace jsou mimo jiné tyto produkty:

  • AVEVA Application Server a klientská aplikace AVEVA OMI
  • AVEVA Historian a AVEVA Historian Client
  • AVEVA Communication Drivers Pack
  • AVEVA InTouch HMI
  • AVEVA InTouch Access Anywhere Server
  • AVEVA Enterprise License Server a AVEVA Enterprise License Manager
  • System Monitor Manager

 

Důležité nové vlastnosti


Warm Failover pro Application Server

Redundantní AppEngine objekty mohou nově fungovat v režimu Warm Failover, který významně redukuje čas potřebný pro spuštění záložního AppEngine. Výsledkem je rychlejší přepínání redundantních AppEngine a zkrácení případného výpadku dat.

Při této funkčnosti může dojít k odlišnému způsobu spouštění skriptů typu Startup a ShutDown (více informací v dokumentaci). Režim Warm Failover je výchozí pro nově vytvořené redundantní páry AppEngine objektů. V případě migrace ze starší verze bude zachována původní funkčnost, tzn. režim Warm Failover zůstane vypnutý.


Přepínání alarmových komentářů v AVEVA OMI dle zvoleného jazyka

Klientská aplikace AVEVA OMI podporovala již dříve v případě vícejazyčné varianty dynamické přepínání jazyků v grafických symbolech Industrial Graphics. Nyní také podporuje přepínání alarmových komentářů dle zvoleného jazyka.

 

Zvýšení kybernetické bezpečnosti

Instalátor ve výchozím nastavení již neinstaluje doplňkové soubory třetích stran (tzv. Redistributable assemblies), které jsou na konci svého životního cyklu a mohly by znamenat potencionální bezpečnostní riziko. Některé doplňkové soubory nejsou součástí instalátoru, protože již nejsou potřeba, některé jsou volitelné pro případy, že by je bylo potřeba stále využívat (např. při použití objektů $FieldReference, $Switch nebo Remote Response Objects)

 

AVEVA System Platform 2020 ServicePack 1 je plnohodnotná instalace, takže ji lze nainstalovat na čistý operační systém. Pokud na počítačích se 64 bitovým operačním systémem již byl nainstalován některý z AVEVA/Wonderware produktů ve verzi 2014 R2 SP1 nebo novější, proběhne upgrade na verzi 2020 R2 Service Pack 1.

Další podrobnosti naleznete v dokumentech „Readme“ nebo „AVEVA System Platform Installation Guide“ (SP_Install_Guide.pdf), které jsou součástí instalačního balíčku.

Aktualizaci „AVEVA System Platform 2020 R2 Service Pack 1“ lze stáhnout z portálu Knowledge & Support Center, konkrétně sekce Product Hub, ve formě ISO nebo ZIP souboru, jak je patrné z následujícího obrázku.
Po stažení instalace je potřeba soubor odblokovat (zobrazit vlastnosti souboru a zvolit volbu Odblokovat (Unblock)).