Produkty

Přinášíme Vám nový produkt. Do naší nabídky softwarového portfolia jsme získali vysoce škálovatelný a otevřený systém prediktivní údržby – AVEVA Predictive Analytics.

Tento systém pracuje na principu vyhodnocování odchylek mezi aktuálními a předpokládanými (predikovanými) hodnotami sledovaných signálů. Predikované hodnoty jsou uloženy v tzv. modelu chování zařízení, který si systém vytváří učením z dat archivovaných ve specializovaných procesních historizačních systémech AVEVA Historian, případně jiných databázích.

Díky včasným varovným oznámením o vznikajících potížích s výrobním zařízením lze omezit neplánované prostoje a předejít i selhání či havárii zařízení.

Hlavní výhody systému AVEVA Predictive Analytics

  • Snížení neplánovaných odstávek
  • Předcházení případným poruchám zařízení
  • Snížení nákladů na údržbu
  • Zvýšení využitelnosti zařízení
  • Prodloužení životnosti zařízení
  • Identifikace nevýkonného zařízení
  • Zvýšení bezpečnosti

Na březen pro Vás připravujeme webinář na téma „Úspora zdrojů a vyšší efektivita s AVEVA Predictive Analytics“. Pro bližší informace k připravovanému webináři nás nezapomeňte sledovat na našich webových stránkách a firemní stránce LinkedIn.

Chcete se dozvědět více o produktu AVEVA Predictive Analytics?