Edge to Enterprise – Nové verze AVEVA/Wonderware 2020 pro SCADA/HMI a IIoT

Společnost AVEVA vydala nové verze svých klíčových produktů z portfolia Operations / Monitoring & Control:

 • AVEVA System Platform 2020, dříve Wonderware
 • AVEVA InTouch HMI 2020, dříve Wonderware
 • AVEVA Historian 2020, dříve Wonderawre
 • AVEVA Edge 2020

Jedná se o významnou souhrnnou novou verzi s mnoha novými funkčnostmi a možnostmi jak po technické, tak i licenční stránce.

Verze 2020 je deklarací komplexní AVEVA „Edge-to-Enterprise“ strategie v oblasti monitorování a řízení technologických celků. Tato strategie není založena na jednotlivých produktech, ale na jejich širokém rozsahu a propojení napříč celým portfoliem – pro ještě lepší pochopení fungování celého výrobního podniku díky nové úrovni sjednocených řešení pro rozhodování v reálném čase a optimalizaci průmyslové výroby.

Edge to Enterprise je strategie, která zákazníkům umožňuje škálovat a vytvořit vhodný systém podle úrovně své digitální vyspělosti. Potřebují flexibilitu, aby mohli kombinovat jednotlivá AVEVA řešení a vytvořit tak komplexní systém přizpůsobený jejich individuálním požadavkům a s možností ho snadno v budoucnu rozšiřovat.

Nová konektivita MQTT, nativní cloud a podpora mobilních uživatelů umožňují hladký průběh kompletních pracovních procesů a dosažení hybridních (lokálních/on-premise i vzdálených/cloud) IIoT projektů.

Cloudová platforma AVEVA Connect byla rozšířena o vývoj a vizualizaci v cloudu a nyní i o knihovnu symbolů Industrial Graphics (dříve ArchestrA Graphics) společně využitelnou pro všechny AVEVA SCADA/HMI produty. Tyto funkcionality výrazně podporují standardizaci v rámci celého podniku a provozní efektivitu v jednotlivých závodech.

Novinky ve verzi 2020

Mezi klíčové přínosy pro zákazníky patří:

Uživatelský komfort

 • AVEVA InTouch HMI představuje novou mobilní aplikaci, jejíž výhodou je připojení plnohodnotného webového klienta s oprávněním pro čtení/zápis dat v reálném čase ve výrobním provozu.

Operační akceschopnost

 • Výrazné zvýšení výkonu AVEVA System Platform při propagaci změn ze šablon do odvozených objektů ušetří čas a zjednoduší opakované a kontinuální vylepšování projektu a správu změn.
 • Nová vestavěná OMI aplikace umožňuje využít funkčností AVEVA Insight pro implementaci umělé inteligence zajišťující podporu pro prediktivní rozhodování v reálném čase také na úrovni SCADA/HMI. Aplikace detekuje neobvyklé chování historizovaných proměnných na základě algoritmů strojového učení pro rozpoznávání vzorů chování dat a upozorní v předstihu výrobní operátory na vznik možných budoucích nestandardních situací nebo havárií ve výrobních technologiích.

Flexibilita a škálovatelnost

 • Koncepce Edge to Enterprise je navržena tak, aby byla maximálně flexibilní – po stránce obchodní, architekturní i technologické. Můžete využít neomezené možnosti flexibilního licenčního modelu bez limitu počtu proměnných, I/O, webových či tenkých klientů. Přidávejte si uživatele bez navýšení licenčních nákladů a budujte si tak svůj systém prakticky bez omezení.
 • AVEVA System Platform zajišťuje zpětnou kompatibilitu a zachování stávající inženýrské práce. Do InTouch OMI lze nyní importovat také objekty .NET Controls a knihovny od třetích stran a následně je využít ve skriptech vytvořených přímo v Layoutech.

Standardizace pro větší efektivitu

 • Společné grafické průmyslové symboly, využitelné v různých produktech řešení Edge to Enterprise, splňují zásadu „Vytvoř jednou, nasaď kdekoliv“ a lze je ukládat a sdílet v cloudovém úložišti. Uživatelé tak mohou efektivně realizovat celopodnikovou standardizaci pro různé výrobní projekty.
 • Uživatelé jsou schopni vzdáleně spravovat a ovládat koncová IIoT zařízení z cloudového řešení (AVEVA Integration Studio a AVEVA Edge Management), což snižuje celkovou cenu vlastnictví použitých zařízení během jejich životního cyklu (jednodušší nasazování, údržba, aktualizace, vestavěná správa verzí).

Otevřená konektivita napříč produkty v celém rozsahu Edge to Enterprise

 • Rozšířené komunikační možnosti v System Platform směrem ke koncovým IIoT zařízením využívajícím komunikační protokol MQTT SparkPlug přináší výrazné zmenšení šířky komunikačního pásma až o 95%.
 • Podpora funkčnosti OPC UA serveru v System Platform umožňuje poskytovat přes tento univerzální protokol jakákoliv data v reálném čase jiným podnikovým obchodním nebo výrobním aplikacím.

Další informace