Využití AVEVA/Wonderware System Platform při zlepšení aplikačních diagnostických systémů pro zvýšení provozní a jaderné bezpečnosti jaderných elektráren v Ruské federaci.

Zákazník: Rosenergoatom, Rusko

Obor: Energetika

Systémový integrátor: TES s.r.o. – divize Testování energetických systémů

Použité produkty:
AVEVA System Platform
AVEVA Application Server
AVEVA Historian
InTouch for System Platform

Podrobnosti

Koncern Rosenergoatom (Federální státní společnost „Ruský státní koncern pro výrobu elektrické a tepelné energie v jaderných elektrárnách“) je provozovatelem všech jaderných elektráren na území Ruska. Zakladatelem koncernu Rosenergoatom je Federální agentura pro řízení federálního majetku, nadřízenou organizací je Federální agentura pro jadernou energii.

Cíle

 • Zdokonalení aplikačních diagnostických systémů pro zvýšení provozní a jaderné bezpečnosti
 • Vytvoření pobočkového diagnostického systému (PDS) po koncern Rosenergoatom
 • Vybudování centrálního archivu technologických a diagnostických dat
 • Poskytnout standardní aplikační rozhraní pro přístup k okamžitým i historickým datům
 • Vytvoření softwarové infrastruktury, která umožní zakomponovat do systému PDS různé výpočetní aplikace tak, aby se tyto výpočetní aplikace staly dalším zdrojem PDS

Výzvy

 • Vybudování centralizované kontroly parametrů zařízení
 • Vytvořit jednotný informační diagnostický prostor
 • Zvýšit účinnost monitorování zařízení
 • Vybudovat webové rozhraní pro přístup k technologickým a diagnostickým datům z kancelářské sítě

Výsledky

 • Otevřený modulární systém
 • Využití stávajících lokálních systémů diagnostiky
 • Přenos vybraných dat do různých cílových míst (centrální diagnostická laboratoř, výzkumné ústavy, aj.)
 • Široké využití mnoha uživateli
 • Počet signálů může být libovolně navýšen
 • Lze přidat nové diagnostické systémy