Nasazení softwarové platformy AVEVA/Wonderware System Platform při modernizaci automatizovaných systémů řízení, ve kterých bylo zahrnuto velké množství technologických zařízení.

Zákazník: Válcovna trub TŽ, a.s.

Obor: Hutnictví

Systémový integrátor: Autel a.s.

Použité produkty:
AVEVA System Platform
AVEVA Application Server
AVEVA Historian
InTouch for System Platform

Podrobnosti

Hlavním produktem firmy Válcovna trub TŽ, a.s. jsou ocelové bezešvé trubky (hladké, pažnicové a naftovodné).

Cíle

 • Ucelená softwarová architektura s možností sběru a archivace dat, centrálním generováním alarmů a událostí i správou zabezpečení aplikace
 • Zajistit jednotnou grafickou vizualizační HMI aplikaci pro devět plánovaných operátorských pracovišť

Výzvy

 • Operátorská pracoviště byla doposud před rekonstrukcí bez HMI aplikací
 • Možnost správy databáze všech uživatelů a nastavení jejich oprávnění i nastavení zabezpečení celé aplikace z jednoho místa vývojového prostředí
 • Rychlost provádění změn v HMI aplikaci

Výsledky

 • Sjednocení stávajících různých technologických celků společným rozhraním
 • Správa z jednoho místa
 • Přehlednost a standardizace
 • Rychlé provádění změn a nových požadavků uživatelů
 • Vysoká opakovatelnost vynaložené inženýrské práce
 • Snadné zálohování projektu
 • Výkonný historizační systém
 • Snadná a spolehlivá redundance uzlů s aplikačním serverem (AOS) a I/O komunikace