Nasazení softwarové platformy AVEVA/Wonderware System Platform při výrobě cementu.

Zákazník: Považská cementáreň, a.s.

Obor: Výroba stavebních hmot

Systémový integrátor: Siemens s.r.o.

Použité produkty:
AVEVA System Platform
AVEVA Application Server
AVEVA Historian
InTouch for System Platform

Podrobnosti

Považská cementáreň, a.s. Ladce je historicky první cementárna na výrobu portlandského cementu na území Slovenska. Díky neustálému vylepšování technologií a vyvíjení nových technologických postupů je Považská cementáreň, a.s. držitelem mnohých ocenění.

Cíle

 • Možnost získat všechny výrobní informace z kteréhokoliv místa v závodě
 • Zabezpečení spolehlivé, rychlé a dlouhodobé archivace všech procesních dat za účelem jejich pozdějších analýz a matematických zpracování pro optimalizaci technologických parametrů

Výzvy

 • Distribuované řízení z centralizovaných informací s možností centrální editace všech součástí systému
 • Společný archiv pro potřeby operátorů, mistrů, vedoucích pracovníků a managementu
 • Možnost budoucího propojení s ekonomickým systémem podniku a operativním plánováním výroby

Výsledky

 • Vysoký stupeň systematičnosti práce
 • Hromadná propagace změn z šablon objektů na instance
 • Filtrování alarmních a událostních hlášení podle vybrané oblasti závodu
 • Snadná správa aplikace
 • Dynamické změny rozsahů trendů v Historianu korespondující se změnami v PLC
 • Administrace z jednoho místa
 • Centrální správa uživatelů