Nové řešení nadblokové sítě dat NLAN, v Jaderné elektrárně Dukovany, se softwarovými produkty od AVEVA/Wonderware.

Zákazník: ČEZ, a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany

Obor: Energetika

Systémový integrátor: I&C Energo a.s.

Použité produkty:
AVEVA InTouch
AVEVA Historian
Remote IDAS
Information Server
ActiveFactory (nyní Historian Client)
Basic CAL

Podrobnosti

Elektrárna Dukovany je základním zdrojem české energetické soustavy a svojí výrobou dlouhodobě pokrývá přes 20 % celkové spotřeby České republiky a výrazně tak přispívá energetické bezpečnosti a soběstačnosti ČR.

Cíle

 • Vybudování celoelektrárenské sítě, na které by byla k dispozici veškerá technologická data z jednotlivých zdrojů dat v jednotném formátu
 • Centrální archiv technologických dat pro 100 000 proměnných, přitom cca 50 % proměnných se ve zdrojích dat vzorkuje s periodou 1 s
 • Poskytnout standardní aplikační rozhraní pro přístup k okamžitým i historickým datům
 • Vytvořit softwarový prostředek pro výměnu dat mezi jednotlivými zdroji dat připojenými do NLAN
 • Vytvořit softwarovou infrastrukturu, která umožní zakomponovat do NLAN nejrůznější výpočetní aplikace tak, aby se tyto výpočetní aplikace staly dalším zdrojem NLAN

Výzvy

 • Snadný vývoj datových driverů vlastními silami
 • Náročné požadavky na archivaci
 • Aplikační rozhraní jak pro okamžitá, tak pro historická data

Výsledky

 • NLAN zajišťuje pohodlný přístup k technologickým informacím ze všech systémů elektrárny a umožňuje tak účinnou kontrolu jednotlivých zařízení, detekci poruch a analýzu provozních událostí
 • Systém je do té míry otevřený, že umožňuje snadnou integraci vyhodnocovacích a výpočetních modulů dodávaných třetími stranami
 • Archiv dat bez deadbandů na serveru ARCA je nepostradatelným nástrojem pro projekt zvyšování výkonu, v němž se postupně zvyšuje výkon jednotlivých bloků na 500MW