Softwarová řešení AVEVA pomáhají městu Barcelona zlepšit životy obyvatel, dostupnost podnikání a udržitelnost životního prostředí, což z něj dělá perfektní příklad soudobého inteligentního města.

Zákazník: City of Barcelona

Obor: Infrastructure

Použité produkty:
AVEVA System Platform
AVEVA InTouch

Více na Aveva.com

„Vzdálené monitorování procesů infrastruktury pomocí softwaru AVEVA je klíčem k našemu úspěchu. Integrovaná softwarová řešení umožňují našemu týmu zajistit optimální využití energie a zásobování vodou tak, aby odpovídalo poptávce veřejnosti. Kromě toho řídí dodávku správného množství vody pro zavlažování na základě aktuálních povětrnostních podmínek a potřeb vegetace.“

– Cristina Vila Rutllant, General Manager, Barcilona de l’Aigua SA, Barcelona City Council

Cíle

  • Zlepšením kvality života obyvatel města dosáhnout jeho lepší udržitelnosti a životních podmínek
  • Zajistit, aby všechny dostupné zdroje fungovaly a byly efektivně optimalizovány

Výzvy

  • Bylo potřeba rozšířit dostupnost a funkčnost zdrojů města, jako jsou výtahy, eskalátory, veřejné fontány, parky a zahrady
  • Efektivnější řízení spotřeby vody ve městě pro zavlažování i pro veřejné použití
  • Implementovat škálovatelný systém, který umožní integraci nových procesů a zařízení města

Výsledky

  • Město optimalizovalo spotřebu vody prostřednictvím komunikační infrastruktury vybudované na stávající zavlažovací síti prostřednictvím přizpůsobeného systému SCADA
  • AVEVA System Platform poskytuje modulární strukturu složenou ze standardizovaných komunikačních zařízení a protokolů zajišťujících propojení mezi stávajícími a budoucími systémy a škálovatelnost přizpůsobenou potřebám města
  • Otevřená platforma umožňuje bezproblémovou správu v reálném čase aplikacemi vytvořenými na míru prostřednictvím centralizovaného řídicího systému