Nové řešení drážních elektrodispečinků s využitím softwarové platformy AVEVA/Wonderware System Platform.

Zákazník: Elektrodispečink SŽDC – SDC Pardubice

Obor: Inženýrské sítě

Systémový integrátor: ZAT a.s.

Použité produkty:
AVEVA System Platform
AVEVA Application Server
AVEVA Historian
InTouch for System Platform
Development Studio Unlimited

Podrobnosti

Hlavním úkolem a povinností Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) je zajišťovat provozuschopnost železničních dopravních cest, tzn. zajistit údržbu v rozsahu nezbytném pro jejich provozuschopnost a umožnění styku s jinými dráhami.

Cíle

 • Možnost exportu a importu datových souborů v různých formátech
 • Možnost propojování systémů do WAN
 • Vysoké zabezpečení a spolehlivost proti výpadkům a poruchám systému
 • Zpracování dat z různých typů telemechanizačních zařízení na bázi PLC

Výzvy

 • Pro potřeby celkového přehledu stavu ovládané technologie je navržen Panel uvědomování a výstrah (OUV). Ten je realizován pomocí velkoplošných zobrazovačů a aplikace InTouch for System Platform

Výsledky

 • Moderní řídicí a monitorovací systém na platformě Microsoft Windows
 • Centrální databáze
 • Pokrokový design topologie sítě systému
 • Snadná rozšiřitelnost systému a implementace změn
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Vysoká konektivita k jiným informačním systémům