Celková obnova dispečerských center, systému řízení a sběru dat z geograficky vzdálených energetických center, založená na softwarové platformě AVEVA/Wonderware System Platform.

Zákazník: Green Gas DPB, a.s.

Obor: Energetika

Systémový integrátor: B:TECH, a.s.

Použité produkty:
AVEVA System Platform
AVEVA Application Server
AVEVA Historian
InTouch for System Platform

Podrobnosti

V roce 2005 společnost Green Gas DPB, a.s. zahájila kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z důlního plynu v kogeneračních jednotkách s pístovými plynovými motory. Po prvních instalacích byl vypracován program výstavby cca 30 MW instalovaného výkonu kogeneračních jednotek (KGJ) na uzavřených i činných dolech v OKR. Tento program výroby elektrické energie se stal nosnou činností společnosti.

Cíle

  • Využití moderních informačních a automatizačních prostředků poskytujících efektivní a komfortní řízení provozovaných technologií u geograficky vzdálených energetických celků
  • Flexibilní řízení a snadná rozšiřitelnost systému oblasti správy dávek, sledování a bilancování výroby

Výzvy

  • Atypické řešení, kdy je výkonné jádro SCADA systému geograficky odděleno od místa dispečerského pracoviště zajišťujícího vlastní řízení a monitorování provozu

Výsledky

  • Systém řízení energetických celků je koncipován jako centralizovaný a umožňující řízení dodávky elektřiny, metanu a tepla z jednoho dispečerského místa
  • Koncepce soustav je připravena k vlastní regulaci energetického systému a rozložení optimálního (požadovaného) výkonu
  • V budoucnu lze tento systém začlenit do struktur inteligentních sítí (tzv. Smart Grids), např. v podobě virtuální elektrárny