Woodlands Dairy (Pty) Ltd

Zlepšení monitoringu a řízení výroby s pomocí softwaru od společnosti AVEVA (dříve Wonderware)

Danone, a.s.

Nasazení AVEVA System Platform při modernizaci výrobní linky APV3 na výrobu fermentovaných produktů

Green Gas DPB, a.s.

Celková obnova dispečerských center, systému řízení a sběru dat z geograficky vzdálených energetických center

Válcovna trub TŽ, a.s.

Nasazení AVEVA System Platform při modernizaci automatizovaných systémů řízení s velkým množstvím technologických zařízení

Pepsi Bottling

Pepsi Bottling zkracuje prostoje a zlepšuje kvalitu s AVEVA

Gori

Hlavní poskytovatel vodohospodářských služeb pro Neapol implementuje systém vzdáleného ovládání od AVEVA