AVEVA Integration Studio

AVEVA vývojové prostředí a HW infrastruktura jako služba v cloudu


Anotace

AVEVA Integration Studio je modernizovaná verze původního produktu Wonderware Online InStudio.

Integration Studio je služba typu Infrastructure as a Service (IAAS), který vhodně doplňuje vaši sadu vývojářského softwaru AVEVA Development Studio. Umožňuje rychlé vytvoření projektu s aplikací AVEVA System Platform nebo InTouch a jeho archivaci v prostředí cloudu včetně otestování jeho provozu a výkonnosti na vzdáleně dostupném virtuálním hardwaru.

Integration Studio provozované na cloudu je pro uživatele dostupné z běžného webového prohlížeče, nečekají Vás tedy žádné problémy s nekompatibilitou softwaru a Vašeho operačního systému nebo nutnost konfigurace před vlastním spuštěním programu. Všechny potřebné nástroje jsou již nakonfigurovány a připraveny pro okamžité použití kdekoliv na světě, bez nutnosti mít na počítači nainstalovaný jakýkoliv další software.

Virtuální počítače lze vytvářet buď v rámci nového projektu, nebo je přidávat do stávajících projektů, pokud zjistíte, že aktuální počet virtuálních strojů v daném projektu je nedostatečný – to vše pomocí několika málo kliknutí myši. Každý virtuální počítač je automaticky nastaven dle zásad AVEVA.

Integration Studio umožňuje vytvářet i více projektů současně a zároveň umožňuje spolupráci většího množství vývojářů nezávisle na jejich geografické lokaci.Hlavní přínosy

Pro Systémové integrátory
 • Vývoj/správa aplikací různými pracovníky odkudkoliv bez omezení na konkrétní počítač
 • Ověření požadavků na množství a výkon všech potřebných HW prostředků pro finální nasazení
 • Není nutné mít předem zakoupený kompletní hardware při tvorbě aplikace pro zákazníka
 • Rychlé a bezpečné testy proveditelnosti upgrade zákazníkovy aplikace
 • Vývojové nástroje k dispozici v různých verzích bez nutnosti častých instalací
 • Vývoj a ladění aplikace může probíhat z více geograficky rozdílných míst současně
 • Archivace více projektů na jednom místě

Pro koncové uživatele

 • Úpravy či rozšiřování stávajících aplikací bez nutnosti zasahovat do ‚živého‘ projektu
 • Testování novinek bez nutnosti zasahovat do ‚živého‘ projektu
 • Proškolování zaměstnanců
 • … a další (stejně jako u Systémového integrátora)

Efektivita a škálovatelnost

Integration Studio umožňuje významně zvýšit efektivitu inženýrské práce. Zajišťuje vývojářům rychlé zahájení práce na projektu z jakékoliv lokality a usnadňuje spolupráci více vývojářů na jednom či několika projektech zároveň.

Integration Studio poskytuje prakticky neomezenou virtuální hardwarovou kapacitu podle potřeb uživatelů a konkrétní vytvářené aplikace. Umožňuje okamžité přidání dalších virtuálních počítačů do vyvíjeného řešení, což značně pomáhá ke správné specifikaci potřebné počítačové infrastruktury pro finální fázi projektu.

Tato flexibilita nejen eliminuje možné problémy se špatným odhadem potřebných hardwarových prostředků (a to ať už jejich podcenění nebo přecenění), ale i náklady na nákup hardwaru jsou odsunuty až na poslední fázi celého projektu. Nedochází tak ke zbytečným omylům ani k morálnímu zastarávání hardwaru zakoupenému se zbytečným předstihem.

Pro optimalizaci využití Integration Studia si vývojáři mohou nastavit automatizované vypínání virtuálních strojů (typicky mimo pracovní dobu nebo v noci) pro minimalizaci nákladů spojených s jejich používáním.

Těsnější spolupráce

Integration Studio umožňuje těsnější spolupráci mezi koncovým uživatelem a vývojářem. Díky možnosti kdykoliv vidět a kontrolovat stav vytvářené aplikace má zákazník možnost častější zpětné vazby na vývojáře aplikace. To vede k efektivnějšímu a uživatelsky přívětivějšímu designu, a tím i k rychlejší akceptaci řešení a spokojenosti koncového zákazníka.

Integration Studio také dokáže zkrátit čas pro zaškolení uživatelů, zlepšuje efektivitu práce výrobních operátorů a odstraňuje možné výrobní chyby tím, že při výcviku poskytne zážitek jako z reálného prostředí, avšak zároveň v bezpečném prostředí pro trénink.

Nižší zátěž pro správu IT prostředků

Integration Studio umožňuje odložit nákup fyzického hardwaru pro daný projekt až na poslední fázi dodací lhůty projektu. Skutečné náklady jsou optimálně nastaveny a odloženy, záruční podmínky jsou prodloužené, skladové zásoby a související náklady jsou sníženy a odpisy se odkládají.

Díky tomu se snižují náklady a úsilí potřebné ke specifikaci, obstarávání, instalaci, konfiguraci, aktualizaci, zabezpečení a udržování velkého množství rychle se znehodnocujícího hmotného majetku pro vývojové a testovací účely.

Integration Studio poskytuje bezpečné, globálně dostupné, vysoce škálovatelné a víceuživatelské virtuální vývojové prostředí provozované na cloudové platformě MS Azure.Obchodní údaje

Integration Studio je volitelnou službou vývojového prostředí AVEVA Development Studio.

Služba je zpoplatněna v závislosti na času využívání, zvoleném rozsahu a výkonu výpočetní infrastruktury.

Základní platební jednotkou je kredit, přičemž každý virtuální počítač potřebuje pro svůj běh určitý počet kreditů. Množství kreditů je ovlivněno zvolenou HW konfigurací, přičemž virtuální počítač kredity spotřebovává pouze tehdy, když je spuštěný. Součástí každého AVEVA Development Studia na průběžné podpoře je k dispozici počátečních 25 kreditů. Kreditové konto pro Integration Studio lze kdykoliv ‚nabít‘ formou nákupu dalších kreditů u AVEVA distributora.

Technická specifikace

Jeden projekt může sestávat až z padesáti virtuálních počítačů.

Individuální volba množství a výkonnosti virtuálních počítačů zahrnutých do projektu, včetně podpory redundantní sítě mezi zvolenými počítači.

Projekt může být vyvíjen v různých verzích AVEVA software:

 • AVEVA InTouch 10.1 – 2017 Update 3
 • AVEVA System Platform 3.1 SP3 Patch 01 – 2017 Update2