V dnešních moderních výrobních podnicích je většina výrobních procesů automatizována a provozuje se zde velké množství různých řídicích systémů (PLC), robotů, operátorských pracovišť, frekvenčních měničů, bezpečnostních prvků, průmyslových kamer, scannerů a dalších zařízení.

Pro jejich činnost se používá mnoho softwarových programů nebo datových souborů – řídicí programy pro PLC a robotické systémy, operátorské vizualizační aplikace (SCADA/HMI), různé programovací jazyky, formáty souborů či specifické aplikace.

I po prvotním zprovoznění však dochází v běžném provozu k častým změnám používaných programových a datových souborů. Externí pracovníci nebo interní podnikoví specialisté provádějí různé optimalizace, odstraňují chyby nebo implementují změny potřebné při modifikacích nebo větších úpravách výrobního programu.

Jelikož se používané programy nebo datové soubory často modifikují, je logickým požadavkem zavést systém, který ve všech programech, datech a jejich změnách zajistí pořádek a neustálý přehled. Zabrání se tak opomenutím, chybám nebo ztrátám souborů a zajistí kontrola a zálohování skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních, což zamezí narušení hladkého chodu výroby, zmetkovitosti a neplánovaným výrobním odstávkám.

Versiondog je softwarové řešení, který pro všechny verze výrobních programů a datových souborů důsledně zajistí:

  • Automatické průběžné kontroly a zálohy běžících programů ve výrobě
  • Automatizované archivování na centrální místo
  • Dokumentaci změn (Kdo, Kdy a Co změnil)
  • Inteligentní porovnávání rozdílů prostřednictvím Smart Compare
  • Okamžitou dostupnost všech verzí dle přístupového oprávnění
  • Komplexní přehled nad činností jednotlivých uživatelů

Přínosy versiondog

Automatické průběžné kontroly a zálohování programů běžících ve výrobě - Kontrolu nasazení nových verzí - Zvýšení přehlednosti a dohledatelnosti...
Podrobnosti
Snížení odstávek výroby způsobených nedostupností aktuální zálohy - Snížení zmetkovitosti výroby způsobené nekorektními úpravami programů...
Podrobnosti
Přehled o činnosti jednotlivých uživatelů na konkrétních částech projektu - Přehled o změnách provedených jednotlivými uživateli - Usnadnění součinnosti s externími dodavateli...
Podrobnosti
Systematické ukládání VŠECH verzí programových a datových souborů na jedno centrální místo - Dokumentace změn a posloupnosti všech verzí a dohledatelnost změn...
Podrobnosti
Úspory času při zálohování, hledání, analýze a kontrole verzí - Rychlá dostupnost a obnovení verzí v případě poruchy výrobního zařízení...
Podrobnosti
Podporasystémů řízená kvality ISO 900x, GAMP, GMP, FDA 21 CFR 11, VDA 6.4…
Podrobnosti
Snadná analýza změn díky rychlému a názornému porovnávání odlišností mezi jednotlivými verzemi - Snadnější kontrola přebírání projektů od externích dodavatelů
Podrobnosti

Související informace

Zjistěte víc o versiondog

Funkce

Versiondog zajišťuje důsledné automatizované ukládání všech verzí u všech typů používaných programů a datových souborů. Klíčovou vlastností systému jsou…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.