Správa alarmů (Alarm Management) v digitální době

Software pro správu alarmů již mnoho let efektivně pomáhá operátorům rychle rozeznat kritické alarmy od těch běžných, přijmout včasná nápravná opatření a zároveň zajistit dodržování osvědčených postupů a doporučení. V dnešní digitální době však již správa alarmů nabízí mnohem více.

Současnou strategií správy alarmů je nastavení nového způsobu smýšlení v rámci celého podniku, nastartování digitální transformace a komplexní analýzy a využití získaných informací.
Díky tomuto přístupu hraje správa alarmů ústřední roli v systému neustálého zlepšování, a tím zvyšuje efektivitu a ziskovost podniku. Software pro správu alarmů je cestou k optimalizaci výroby, zvýšení produktivity, snížení prostojů a přístupu k provozním datům s potenciálem neustálého zlepšování.

ProcessVue pro AVEVA poskytuje uživatelům průmyslového softwaru AVEVA prostředky pro:

  • správu alarmních systémů v souladu s průmyslovými normami a směrnicemi
  • prokázání shody s předpisy regulačním orgánům
  • snížení počtu alarmních hlášení pomocí zvýraznění problémových oblastí
  • zlepšení informovanosti obsluhy
  • snížení stresu obsluhy
  • zvýšení efektivity a ziskovosti

ProcessVue Analyser

ProcessVue Analyser umožňuje uživatelům průběžně sledovat a optimalizovat jejich alarmové systémy a prokazovat tak shodu s normami a směrnicemi, včetně ISA18.2, APl-1167, IEC /BS 62682 a EEMUA191.
Automatizované výstupy a nastavitelné přehledové obrazovky (dashboardy) pomáhají nalézt nežádoucí alarmy (například plané či často se opakující) a pomáhají tak zvyšovat provozní efektivitu.

ProcessVue Guardian

ProcessVue Guardian integruje hlavní databázi alarmů (Master Alarm Database) a funkce řízení změn (Management of Change functionality) do jediné aplikace, což usnadňuje racionalizaci alarmů a dokumentační činnosti v plně spolupracujícím pracovním prostředí s nástroji pro zvýšení produktivity, které šetří čas a námahu při realizaci projektu.

Snadná integrace

Nasazení systému pro správu alarmů ProcessVue pro AVEVA není nic složitého. Proces integrace je snadný…

Konektivita

Sada ovladačů usnadňuje bezproblémové propojení se softwarovými produkty od společnosti AVEVA…

Související informace

Zjistěte víc o ProcessVue pro AVEVA

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.