Danone, a.s.

Nasazení AVEVA System Platform při modernizaci výrobní linky APV3 na výrobu fermentovaných produktů

Green Gas DPB, a.s.

Celková obnova dispečerských center, systému řízení a sběru dat z geograficky vzdálených energetických center

Válcovna trub TŽ, a.s.

Nasazení AVEVA System Platform při modernizaci automatizovaných systémů řízení s velkým množstvím technologických zařízení