AVEVA InTouch HMI

Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)

Anotace

AVEVA InTouch HMI (dále jen InTouch) je světově nejpoužívanější softwarový produkt kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface) pro vizualizaci a supervizní řízení výrobních technologií a procesů, s legendární uživatelskou přátelskostí.

InTouch umožňuje výrobním operátorům, technologům, kontrolorům i manažerům sledování a řízení veškerých výrobních nebo technologických operací v reálném čase prostřednictvím názorného grafického zobrazení libovolných technologických procesů.

Pro sběr dat je k dispozici rozsáhlá nabídka komunikačních I/O driverů přímo od AVEVA nebo od nezávislých softwarových firem, podporována je samozřejmě i komunikace s OPC servery od libovolných dodavatelů.

Kromě nástrojů pro snadné vytvoření grafických obrazovek zobrazujících aktuální stavy provozovaných technologií je součástí SCADA systému InTouch i historizační systém umožňující rovněž spolupráci s výkonnou historizační databází AVEVA Historian a správa distribuovaných alarmů (výstrah), které lze ukládat do databáze MS SQL Server.

K tradičním aplikacím InTouch provozovaným bud samostatně nebo v architekturách klient/server postupně přibyly další varianty pro další možnosti nasazení.

Aplikace InTouch jako klienti SCADA/HMI řešení na bázi AVEVA System Platform / Application Server

   

Aplikace InTouch provozované z internetu a v režimu vzdálené plochy

   

Přínosy pro uživatele

 • Škálovatelnost a spolehlivost
 • Snadnost použití
 • Ochrana investic
 • Otevřenost
 • Bezpečnost
 • Bohatá funkčnost

Hlavní přínosy

Škálovatelnost a spolehlivost

 • Aplikace od stovek proměnných po desítky tisíc proměnných.
 • Architektury od jednoho uzlu až po rozsáhlé distribuované síťové aplikace typu klient/server. Pro rozsáhlejší aplikace (s mnoha desítkami tisíc proměnných) lze použít řešení založené na AVEVA System Platform / Application Server.
 • Různé možnosti víceúrovňového zálohování (redundance).
 • Spolehlivost ověřena desítkami let vývoje a provozu, více než 100.000 uživateli a celosvětovým nasazením již více než 1 milionu licencí.

Snadnost použití

 • Invence a výjimečnost: Jako vůbec první na světě uvedla firma Wonderware (dnes součást skupiny AVEVA Group plc) na trh software kategorie SCADA/HMI v uživatelsky příjemném grafickém prostředí Microsoft Windows – již v roce 1989 (!)
 • Díky dnes již legendární snadnosti a přátelskosti používání se InTouch stal celosvětově nejrozšířenějším systémem v tomto tržním sektoru.

Ochrana investic

 • InTouch po celou dobu své existence zaručuje vzestupnou kompatibilitu všech dříve vytvořených aplikací, což je naprosto unikátní funkčnost ve světě průmyslové automatizace.
 • Při přechodu na novou verzi InTouch se předchozí aplikace automaticky převede na novou verzi, čímž jsou zachovány inženýrské náklady na její vývoj.
 • Díky masovému celosvětovému rozšíření mají uživatelé záruku i budoucího vývoje.

Otevřenost

 • Univerzální připojitelnost na řídicí systémy různých výrobců (PLC, DCS, I/O aj.), včetně podpory komunikace OPC.
 • Možnost sjednocení různých stávajících oddělených aplikací (řízení různých technologických zařízení) společným uživatelským prostředím.
 • Flexibilní pracoviště operátorů:
  – Stacionární, vícemonitorová pracoviště
  – Mobilní pracoviště v prostředí Internet/intranet (tablety, chytré telefony)
 • Podpora technologií ActiveX a .NET – standardní objekty ActiveX a .NET Control (od třetích stran nebo Vaše vlastní) lze vložit přímo do aplikace InTouch.
 • InTouch slouží jako jednotné operátorské grafické rozhraní (front-end) i pro další aplikace z rodiny AVEVA software (AVEVA Systém Platform, AVEVA Historian, AVEVA Batch Management aj.)

Bezpečnost

 • V aplikaci InTouch lze vytvářet uživatelské účty a každému uživateli lze přiřadit přístupová oprávnění.
 • Je možno zabezpečit počítač s běžící aplikací InTouch, takže uživatel nemůže na počítači nic změnit nebo poškodit.
 • Pro spojení mezi počítači je používáno zabezpečené spojení vlastním šifrovaným protokolem SuiteLink.
 • InTouch splňuje požadavky směrnice FDA 21 CFR Part 11.

Bohatá funkčnost

 • Objektově-orientovaná vektorová grafika s výkonným grafickým editorem pro vytváření libovolných nových objektů přesně dle požadavků uživatele.
 • Vestavěná knihovna hotových grafických objektů pro rychlý vývoj aplikace.
 • Názorné animační vlastnosti pro dynamické zobrazování aktuálních stavů provozovaných technologií (změny velikostí, barev, viditelnosti nebo umístění objektů na obrazovce aj.).
 • Podpora tvorby obrazovek podle zásad Situational Awareness (situační povědomí).
 • Výkonný distribuovaný alarmový systém s rozsáhlými možnostmi pro analýzu a potvrzování aktuálních i historických výstražných stavů nebo poruch.
 • Ukládání požadovaných nebo i všech získávaných hodnot pro pozdější použití. Uložené hodnoty mohou být zobrazeny v podobě grafu, exportovány nebo statisticky zpracovány. Pro komplexní historizační požadavky je vestavěna možnost spolupráce s historizačním systémem AVEVA Historian.
 • Vývoj aplikací InTouch nevyžaduje klasický způsob programování. Jednodušší aplikace se sestavují pouze skládáním a konfigurací (vyplněním dialogových oken) předem připravených objektů s předdefinovanou funkčností. K dispozici je navíc bohatý skriptový jazyk s možností používání také .NET funkcí (od třetích stran nebo Vašich vlastních).

Flexibilní architektury

SCADA/HMI software InTouch umožňuje splnit různé požadavky na nasazení od uživatelů z různých typů průmyslového prostředí.

SCADA software InTouch umožňuje vyplnit požadavky uživatelů z různých oblastí průmyslového prostředí.

InTouch lze nasadit jak na samostatné pracovní stanice, tak na distribuované síťové aplikace s mnoha stanicemi. Lze ho provozovat také na geograficky rozsáhlých Geo-SCADA řešeních pro vizualizace vzdálených technologických zařízení, které jsou provozovány často i bez lokální obsluhy.

InTouch pro splnění těchto požadavků podporuje různé možnosti systémových architektur s důrazem na jednoduchost budoucích rozšíření, což významným způsobem ochraňuje vynaloženou předchozí inženýrskou práci.

Samostatná aplikace

Aplikace InTouch mohou být provozovány samostatně na jednom počítačovém uzlu. Tento způsob se typicky využívá v aplikacích, které nevyžadují více různých operátorských pracovišť pro sledování a řízení stejného technologického procesu.

Každý uzel je plně soběstačný a nevyžaduje ke své činnosti žádný další počítač. Jednotlivé aplikace je však možné v případě potřeby propojit do sítě.

Architektura klient/server

V této sestavě slouží jeden nebo více počítačů jako server(y), který:
 • Zajišťuje I/O komunikaci
 • Vyhodnocuje výstražné nebo poruchové stavy (alarmy)
 • Provádí ukládání historických dat
 • Vykonává skripty
 • Může rovněž provádět vizualizaci pro operátorské účely

Serverová aplikace InTouch může být spuštěna jako služba, což zvyšuje spolehlivost a bezpečnost tohoto řešení.

Serverové uzly se typicky doplňují dalšími uzly s operátorskými pracovišti (klienty).

Architekturu klient/server je možno vytvořit buď pouze s použitím licencí InTouch nebo s použitím dalších komponent v rámci řešení na bázi AVEVA System Platform / Application Server (viz dále),

Architektura s terminálovými službami

V tomto typu architektury je aplikace InTouch „fyzicky“ vykonávána v relacích služeb vzdálené plochy (tzv. terminálové služby) na serverovém počítači, na němž běží Remote Desktop Services (tzv. terminálový server).

Operátoři jsou k terminálovému serveru připojení hardwarově jednoduchými terminály typu tenký klient.

Podpora terminálových služeb systému InTouch pro Terminálové služby poskytuje veškeré výhody technologie tenkých klientů a zároveň snižuje celkové náklady na vlastnictví.

K hlavním přínosům patří:
 • Centrální nasazení, údržba, správa a aktualizace softwaru na jednom místě (terminálovém serveru).
 • Vysoká úroveň zabezpečení a snadná redundance.
 • Tenký klient je levnější než počítač a má vyšší životnost. Nevyžaduje údržbu ani instalaci, nepotřebuje licenci OS.
 • Tenký klient nemůže být napaden počítačovým virem, což výrazně zvyšuje bezpečnost podnikové počítačové sítě.

K efektivní správě tenkých klientů je možno použít nástroj ThinManager. Více informací ZDE.

Nabídku tenkých klientů vhodných pro aplikace InTouch naleznete ZDE.

Architektura s využitím AVEVA System Platform

Aplikace využívající softwarovou platformu AVEVA System Platform používají systém InTouch na klientských operátorských pracovištích.

V této sestavě je průmyslový aplikační server AVEVA Application Server (klíčová součást AVEVA System Platform) výkonným jádrem celé aplikace a zajišťuje:
 • I/O komunikaci
 • Vyhodnocování alarmů
 • Vykonávání skriptů
 • Historizaci procesních veličin do procesní databáze AVEVA Historian
 • Zabezpečení aplikace

Na klientských uzlech se v těchto architekturách využívají licence InTouch for System Platform, které jsou cenově výhodnější než standardní licence InTouch Runtime, avšak umožňují stejně komfortní vizualizaci všech informací.

Kromě licencí InTouch for System Platform lze pro klientská pracoviště použit také licence AVEVA OMI (Operations Management Interface), dřívejší název InTouch OMI.

Řešení kombinující systémy AVEVA Application Server a InTouch je ideální volbou pro uživatele, kteří provozují více aplikací obdobného typu v jednom nebo více závodech a požadují standardizaci svých SCADA/HMI aplikací jednotným řešením s bohatými funkčnostmi, snadnou údržbou, rychlým prováděním změn a s nízkou celkovou cenu vlastnictví v průběhu celého životního cyklu aplikace.

Další informace k tomuto typu architektur ZDE

InTouch Runtime Read-only – licence pouze pro čtení

Aplikace InTouch Runtime Read-only jsou cenově výhodnou alternativou ke standardním aplikacím InTouch Runtime.

Jsou určeny pouze pro sledování výroby bez možnosti přímých zásahů do řízené technologie, potvrzování poruch a poskytování dat jiným aplikacím. To umožňuje např. i manažerům a vedoucím provozu nepřetržitě sledovat probíhající výrobní procesy v reálném čase v grafickém prostředí s živými animacemi.

Pro použití aplikací InTouch Runtime Read-only není nutné v původních aplikacích InTouch provádět žádné změny.

Další informace