SCADA software AVEVA InTouch HMI umožňuje díky flexibilní architektuře vyplnit požadavky uživatelů z různých oblastí průmyslového prostředí.

InTouch lze nasadit jak na samostatné pracovní stanice, tak na distribuované síťové aplikace s mnoha stanicemi. Lze ho provozovat také na geograficky rozsáhlých Geo-SCADA řešeních pro vizualizace vzdálených technologických zařízení, které jsou provozovány často i bez lokální obsluhy.

InTouch pro splnění těchto požadavků podporuje různé možnosti systémových architektur s důrazem na jednoduchost budoucích rozšíření, což významným způsobem ochraňuje vynaloženou předchozí inženýrskou práci.

Samostatná aplikace

Aplikace InTouch mohou být provozovány samostatně na jednom počítačovém uzlu. Tento způsob se typicky využívá v aplikacích, které nevyžadují více různých operátorských pracovišť pro sledování a řízení stejného technologického procesu.

Každý uzel je plně soběstačný a nevyžaduje ke své činnosti žádný další počítač. Jednotlivé aplikace je však možné v případě potřeby propojit do sítě.

Architektura klient/server

V této sestavě slouží jeden nebo více počítačů jako server(y), který:
 • Zajišťuje I/O komunikaci
 • Vyhodnocuje výstražné nebo poruchové stavy (alarmy)
 • Provádí ukládání historických dat
 • Vykonává skripty
 • Může rovněž provádět vizualizaci pro operátorské účely

Serverová aplikace InTouch může být spuštěna jako služba, což zvyšuje spolehlivost a bezpečnost tohoto řešení.

Serverové uzly se typicky doplňují dalšími uzly s operátorskými pracovišti (klienty).

Architekturu klient/server je možno vytvořit buď pouze s použitím licencí InTouch nebo s použitím dalších komponent v rámci řešení na bázi AVEVA System Platform / Application Server (viz dále).

Architektura s terminálovými službami

V tomto typu architektury je aplikace InTouch „fyzicky“ vykonávána v relacích služeb vzdálené plochy (tzv. terminálové služby) na serverovém počítači, na němž běží Remote Desktop Services (tzv. terminálový server).

Operátoři jsou k terminálovému serveru připojení hardwarově jednoduchými terminály typu tenký klient.

Podpora terminálových služeb systému InTouch pro Terminálové služby poskytuje veškeré výhody technologie tenkých klientů a zároveň snižuje celkové náklady na vlastnictví.

K hlavním přínosům patří:
 • Centrální nasazení, údržba, správa a aktualizace softwaru na jednom místě (terminálovém serveru).
 • Vysoká úroveň zabezpečení a snadná redundance.
 • Tenký klient je levnější než počítač a má vyšší životnost. Nevyžaduje údržbu ani instalaci, nepotřebuje licenci OS.
 • Tenký klient nemůže být napaden počítačovým virem, což výrazně zvyšuje bezpečnost podnikové počítačové sítě.

K efektivní správě tenkých klientů je možno použít nástroj ThinManager

Architektura s využitím AVEVA System Platform

Aplikace využívající softwarovou platformu AVEVA System Platform používají systém InTouch na klientských operátorských pracovištích.

V této sestavě je průmyslový aplikační server AVEVA Application Server (klíčová součást AVEVA System Platform) výkonným jádrem celé aplikace a zajišťuje:
 • I/O komunikaci
 • Vyhodnocování alarmů
 • Vykonávání skriptů
 • Historizaci procesních veličin do procesní databáze AVEVA Historian
 • Zabezpečení aplikace

Na klientských uzlech se v těchto architekturách využívají licence, které jsou cenově výhodnější než standardní licence InTouch Runtime, avšak umožňují stejně komfortní vizualizaci všech informací.

Řešení kombinující systémy AVEVA Application Server a InTouch je ideální volbou pro uživatele, kteří provozují více aplikací obdobného typu v jednom nebo více závodech a požadují standardizaci svých SCADA/HMI aplikací jednotným řešením s bohatými funkčnostmi, snadnou údržbou, rychlým prováděním změn a s nízkou celkovou cenu vlastnictví v průběhu celého životního cyklu aplikace.

Další informace k tomuto typu architektur

InTouch Runtime Read-only – licence pouze pro čtení

Aplikace InTouch Runtime Read-only jsou cenově výhodnou alternativou ke standardním aplikacím InTouch Runtime.

Jsou určeny pouze pro sledování výroby bez možnosti přímých zásahů do řízené technologie, potvrzování poruch a poskytování dat jiným aplikacím. To umožňuje např. i manažerům a vedoucím provozu nepřetržitě sledovat probíhající výrobní procesy v reálném čase v grafickém prostředí s živými animacemi.

Pro použití aplikací InTouch Runtime Read-only není nutné v původních aplikacích InTouch provádět žádné změny.

Rozcestník AVEVA InTouch HMI

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA InTouch HMI

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA InTouch HMI odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA InTouch HMI nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA InTouch HMI.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA InTouch HMI

Přínosy

Bohatá funkčnost – Škálovatelnost a spolehlivost – Ochrana investic – Bezpečnost – Otevřenost a univerzální připojitelnost – Snadnost použití…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti