AVEVA Insight

Průmyslová informační platforma v prostředí cloudu


Anotace

AVEVA Insight je zabezpečená a cenově efektivní průmyslová informační platforma v prostředí cloudu. Poskytuje datové úložiště, zobrazení a reportování informací pro komplexní přístup k vašim provozním datům v reálném čase.

Umožňuje na jednom místě konsolidovat různorodá data a zobrazovat informace v souvislostech pro provádění kvalifikovanějších rozhodnutí pro zvýšení výrobní efektivity. Všechna data jsou snadno přístupná všem oprávněným zájemcům a je k nim umožněn zabezpečený přístup z libovolných zařízení kdykoliv a odkudkoliv.

AVEVA Insight obsahuje:
 • Historizační systém AVEVA Historian běžící na cloudové platformě MS Azure
 • Webovou aplikaci pro prezentaci a analýzu dat
 • Mobilní aplikaci (Android a iOS) pro prezentaci a analýzu dat

Hlavní přínosy

Okamžitě použitelné řešení bez velkých prvotních investic

AVEVA Insight) je ekonomicky výhodné řešení typu SaaS (Software-as-a-Service), které nevyžaduje žádné další IT zdroje / infrastrukturu ani IT pracovníky nebo vývojáře.

Využívá se zabezpečené a spolehlivé komunikační spojení s využitím osvědčené technologie pro provoz cloudů Microsoft Azure.

 • Díky cloudovému uložišti dat a hotovým klientským aplikacím můžete AVEVA Insight začít ihned využívat a platíte pouze za pronájem systému dle potřebného rozsahu.
 • Úložiště pro historická data je ihned k dispozici bez nutnosti vytvářet, udržovat a obnovovat vlastní hardwarovou a softwarovou infrastrukturu.
 • Předvídatelné náklady bez nároků na další interní IT zdroje

Přeměna dat na informace

AVEVA Insight umožňuje objevit cenné a doposud skryté informace v rámci každodenní činnosti vašeho podniku.
Podniky tak mohou lépe porozumět svému výrobnímu prostředí – vědět, co se děje, co se stalo a co se pravděpodobně stane; s okamžitým přístupem k relevantním údajům.

Díky snadnému přístupu k informacím je umožněno mnohem většímu počtu pracovníků, aby se stali aktivními účastníky pracovních a rozhodovacích procesů v reálném čase.

 • Rychlé analýzy dat pro kvalifikovanou podporu rozhodování zpřístupněné většímu počtu pracovníků
 • Integrované strojové učení pro rozpoznávání vzorů chování dat a automatické zobrazení neobvyklých stavů
 • Predikce předpokládaného budoucího vývoje
 • Prezentace informací v souvislostech
 • Odhalení skrytých příležitostí pro zvýšení výkonnosti výrobních zařízení
 • Posílení týmové spolupráce

Snadné a bezpečné použití

AVEVA Insight mohou začít prakticky okamžitě používat koncoví uživatelé aplikací AVEVA InTouch HMI, Edge, AVEVA Historian a AVEVA System Platform, aniž by se zabývali dalšími investicemi do další IT infrastruktury. Ihned po naimportování proměnných určených pro archivaci se začnou data přenášet do cloudu a je možné s nimi začít pracovat. Informace jsou chráněny bezpečným ověřováním a šifrováním dat.

Flexibilní uživatelský model bez potřeby lokálních IT zdrojů

Pokud se rozhodnete AVEVA Insight používat, máte na období jednoho roku předplacenou službu, která je plně spravována a podporována přímo od AVEVA a která je od základu navržena tak, aby umožnila okamžité použití bez požadavků na lokální IT podporu nebo nutnost instalace lokálního HW a SW. V případě potřeby lze službu kdykoliv rozšířit o přidání dalších uživatelů či zvětšení počtu historizovaných proměnných.

Přínosy rovněž pro výrobce OEM

Pokud jste výrobcem zařízení nebo dodavatelem výrobních řešení, AVEVA Insight je skvělý způsob, jak poskytnout vašim zákazníkům řešení s přidanou hodnotou, která jim pomůže maximálně využít možností vámi dodaného systému, tj. včetně dálkové analýzy provozních dat a možnosti reportování jak pro ně, tak i pro vás jako dodavatele.

Zákazníci tak budou moci naplno využívat výkon, které vaše řešení umožňuje; zatímco vy budete benefitovat z aktuálních a podrobných informací o případných problémech pro jejich rychlou nápravu. Tím se samozřejmě zvýší spokojenost vašich zákazníků s vámi dodávanými řešeními.

Hlavní funkčnosti

Datové úložiště

Data jsou uložena ve výkonné historizační databázi AVEVA Historian, která je hostována v zabezpečené formě v cloudovém prostředí Microsoft Azure.

Vysoký výkon a škálovatelnost – v případě potřeby lze pracovat se stovkami tisíc až miliony proměnných, ke kterým může současně přistupovat mnoho uživatelů.

Různé zdroje dat a zajištění datové integrity

Data můžete do AVEVA Insight vkládat z různých zdrojů, jejichž přehled je uveden dále. Časové řady dat z různých senzorů, inteligentních zařízení nebo řídicích systémů jsou ukládány s vysokou věrností bez ohledu na zdroj dat nebo datový typ ukládaných proměnných.

Uživatelsky nastavitelná upozornění

Součástí řešení je také systém uživatelsky nastavitelných upozornění. Pro každou ukládanou proměnnou si může uživatel nastavit vlastního hlídače hodnoty. Hlídač pravidelně sleduje proměnné a v případě, že je splněna podmínka, upozorní na ní informativní hláškou ve webové aplikaci nebo notifikací v mobilním klientovi.

Strojové učení

AVEVA Insight se „učí“ znát běžné průběhy hodnot u všech ukládaných proměnných. V případě, že se objeví neobvyklá situace nebo nezvyklá hodnota, jste na to automaticky upozorněni.

Klientské aplikace

K dispozici jsou klientské aplikace pro zobrazení ve webovém prohlížeči (AVEVA Insight), na mobilním telefonu (AVEVA Insight Mobile App) nebo pro instalaci na váš počítač (AVEVA Historian Client). V aplikacích můžete sledovat aktuální data i historické průběhy vašich dat včetně jejich analýz v různých typech grafů, výkonnostních ukazatelů (KPI) a informačních panelů (dashboard). /p>

Cybersecurity – vysoké zabezpečení dat

Zabezpečení dat přikládá AVEVA vysoký význam. Součástí bezpečnostní strategie je použití důvěryhodného technologického základu s vícefaktorovým ověřováním Microsoft Azure (autorizace a autentifikace) a šifrování komunikace. Všechna data jsou šifrována tak, aby nemohla být vystavena vnějším hrozbám. Všechna datová centra procházejí certifikací a audity dle ISO/IEC norem.

Průběžný vývoj a aktualizace

Cloudové řešení AVEVA Insight se dynamicky vyvíjí. Jsou do něj průběžně přidávány nové vlastnosti a funkčnosti, které významně rozšiřují jeho využitelnost. AVEVA Insight je po celou dobu platnosti služby automaticky, tj. bez nutnosti zásahu ze strany uživatele, udržován v nejnovějších verzích použitého softwaru.

Zdroje dat pro AVEVA Insight

Sběr dat z bezdrátových čidel IIoT přes nízkoenergetické přenosové sítě LoRaWAN, Sigfox

LoRa

Řešení pro bezdrátový přenos dat s nízkou spotřebou a malým oboustranným datovým tokem. Díky využití tzv. bezlicenčních pásem v rozsahu metrových vln může být v příznivém terénu dosah přes 10km, přičemž průchodnost signálu do staveb je příznivá.

Všechna komunikovaná data jsou ukládána na cloudové úložiště (tzv. backend) lokálního poskytovatele; pro ČR jsou to České Radiokomunikace. Úložiště zároveň slouží jako webová služba, na kterou se můžete pomocí komunikace OI WebSvc připojit a každou novou hodnotu odsud komunikovat do libovolné AVEVA aplikace.

Sigfox

Moderní komunikační protokol umožňující komunikaci pomocí rozhlasového pásma ISM (industrial, scientific and medical). Protokol používá signál s dlouhým dosahem, který umožňuje volně procházet skrz pevné objekty (tzv. ultra narrowband) a na jehož vysílání je třeba jen málo energie. Signál může snadno pokrýt velkou plochu a dosáhne i k podzemním objektům.

Veškerá komunikovaná data jsou posílaná na cloudové úložiště (tzv. backend) Sigfox. Úložiště funguje zároveň webová služba, na kterou se můžete pomocí komunikace OI WebSvc připojit a každou novou hodnotu komunikovat do libovolné AVEVA aplikace.

Sběr dat pomocí protokolu MQTT

MQTT

Message Queuing Telemetry Transport je jednoduchý a nenáročný protokol pro předávání zpráv mezi klienty prostřednictvím centrálních bodů – brokerů. Díky jednoduchosti je snadno implementovatelný i do zařízení s malými procesory a rychle se rozšířil.

U protokolu MQTT probíhá přenos pomocí TCP a používá návrhový vzor Publisher – Subscriber. Existují tedy centrální body (MQTT broker), které se starají o výměnu zpráv. Zprávy jsou tříděny do tzv. témat (topiců) a zařízení buď v daném tématu publikuje, tedy posílá data do brokeru, který je ukládá a distribuuje dalším zařízením; nebo je přihlášeno k odběru tématu a broker pak všechny zprávy s daným tématem posílá do zařízení. Jako zařízení lze využít také AVEVA Edge HMI nebo AVEVA OI Gateway. Oba tyto produkty umožňují komunikovat prostřednictvím MQTT protokolu.

AVEVA Edge HMI

AVEVA Edge je software kategorie HMI (Human-Machine Interface) určený zejména pro vestavěné a IoT Edge aplikace. Díky rozsáhlým komunikačním možnostem jej lze vedle komunikace se širokou škálou různých běžných zdrojů průmyslových dat (PLC, čítače, čtečky aj.) také výhodně využít v architekturách Edge Computing a průmyslového internetu věcí (IIoT) pro soustředění a předzpracování IIoT dat, typicky pro přepočet surových hodnot z čidel na inženýrské hodnoty. Zpracovaná data může AVEVA Edge publikovat do cloudového informačního řešení AVEVA Insight.

AVEVA Operations Integration Servery

Operations Integration (OI) Servery je sada komunikačních driverů od AVEVA určených pro komunikaci dat nejen z tradičních průmyslových zdrojů dat (PLC, I/O, DCS aj.) ale i pro moderní otevřené komunikační standardy (MQTT, SOAP, REST). Komunikovaná data mohou být dále zpracovávána následujícími AVEVA programy.

AVEVA InTouch HMI

AVEVA InTouch HMI je celosvětově vedoucí HMI software běžícím na operačním systému Windows vyznačující se legendární uživatelskou přátelskostí při vývoji aplikací. Prostřednictvím vestavěného Insight Publisheru lze data snadno a rychle publikovat do cloudového řešení AVEVA Insight.

AVEVA System Platform / Historian

AVEVA System Platform je otevřená, vysoce výkonná a škálovatelná softwarová platforma určená pro sběr, vizualizaci a supervizní řízení technologických i výrobních procesů (SCADA/HMI) a průmyslový internet věc (IIoT). Její otevřenost umožňuje interakci prakticky s jakýmkoliv hardwarem řídicích zařízení ve výrobních systémech i moderními komunikačními prostředky a zařízeními užívanými v průmyslovém internetu věcí.

AVEVA System Platform ukládá data do AVEVA Historian Serveru. Technologie replikace pak umožňuje z Historian Serveru publikovat data dále do cloudu Insight. Data lze replikovat i přímo z AVEVA Historian Serverů (bez nutnosti použít System Platform).