Analytický nástroj založený na principu klasifikace obrazu

Vision AI Assistant je řešení založené na umělé inteligenci (AI), které využívá modely strojového učení skrze snadno použitelné webové rozhraní a lze ho snadno integrovat do AVEVA System Platform & OMI a AVEVA Insight.

Vision AI Assistant, navržený pro průmyslová prostředí s nízkou latencí, zlepšuje situační povědomí tím, že pomáhá operátorům soustředit se na své úkoly bez nutnosti neustálého dohledu nad živými kamerovými přenosy.

Detekce anomálií

Uživatelé nejprve poskytnou systému sadu tréninkových snímků, které představují očekávaný výsledek nebo „dobrý“ stav. Vision AI Assistant poté oznámí anomálii, pokud se snímky v reálném čase neshodují s tréninkovými snímky.
K učení základních trendů se používá algoritmus „učení bez učitele (Unsupervised Machine Learning), kde se poté aplikuje statistický test k určení, zda konkrétní obraz představuje anomálii.

Detekce diskrétního stavu

Tato metoda využívá algoritmus „učení s učitelem (Supervised Deep Learning) k rozlišení dvou známých stavů. Uživatelé poskytnou trénovací obrázky obsahující příklady, které jsou již kategorizovány a algoritmus dále vytvoří obecný model každé kategorie. Algoritmus poté zpracuje nekategorizované obrázky a přiřadí každý prvek k jedné z předem naučených kategorií.

Vision AI Assistant umožňuje organizacím zlepšit provoz, kvalitu a údržbu v průmyslových a technologických podnicích. Využívá standardní kamery, které mohou pracovat v různých oblastech vlnového spektra, a v reálném čase vyhodnocuje jejich obraz.

Řešení s umělou inteligencí napomáhá prostřednictvím nepřetržitého monitorování zařízení a strojů diagnostikovat problém se zařízením týdny a dokonce i měsíce před případnou poruchou.

Příklady použití Vision AI Assistant

Provoz

Vision AI Assistant lze využít k určení vizuálních anomálií pomocí infračervených nebo termálních kamer:

  • Lokalizace úniků stlačeného vzduchu a vakua s cílem snížit plýtvání energií
  • Analýza vzorců neočekávaných elektrických výbojů s cílem minimalizovat poruchy a prostoje
  • Detekce zaseknutí montážní linky
  • Kamery lze také použít v oblastech nevhodných pro lidi z důvodu bezpečnosti nebo ochrany

Kvalita

Kamerový systém je možné použít k identifikaci problémů s kvalitou nebo k zajištění kontroly kvality:

  • Určení kvality kapaliny v úpravnách vody
  • Měření, zda je zásobník plný nebo prázdný
  • Kontrola subjektivní kvality, jako je například identifikace barvy výrobku

Údržba

Nasazení kamer, určeným k nepřetržitému sledování konkrétní části zařízení nebo strojního vybavení, je schopné pomocí Vision AI Assistant včas upozornit na problémy se zařízením a diagnostikovat je v dostatečném předstihu ještě před samotnou poruchou:

  • V přepravě je možné předvídat přetržení řetězu nebo návěsu

Analytický nástroj Vision AI Assistant je exkluzivně dostupný prostřednictvím předplatného AVEVA Flex.

AVEVA OMI

Software AVEVA OMI (Operations Management Interface) je určený pro vizualizaci na klientských pracovištích v řešeních na bázi výkonné průmyslové platformy…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Výstraha k akci odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení
Podrobnosti