Okamžitě použitelné řešení bez velkých prvotních investic

AVEVA Insight je ekonomicky výhodné řešení typu SaaS (Software-as-a-Service), které nevyžaduje žádné další IT zdroje / infrastrukturu ani IT pracovníky nebo vývojáře.

Využívá se zabezpečené a spolehlivé komunikační spojení s využitím osvědčené technologie pro provoz cloudů Microsoft Azure.

  • Díky cloudovému uložišti dat a hotovým klientským aplikacím můžete AVEVA Insight začít ihned využívat a platíte pouze za pronájem systému dle potřebného rozsahu.
  • Úložiště pro historická data je ihned k dispozici bez nutnosti vytvářet, udržovat a obnovovat vlastní hardwarovou a softwarovou infrastrukturu.
  • Předvídatelné náklady bez nároků na další interní IT zdroje

Flexibilní uživatelský model bez potřeby lokálních IT zdrojů

Pokud se rozhodnete AVEVA Insight používat, máte na období jednoho roku předplacenou službu, která je plně spravována a podporována přímo od AVEVA a která je od základu navržena tak, aby umožnila okamžité použití bez požadavků na lokální IT podporu nebo nutnost instalace lokálního HW a SW. V případě potřeby lze službu kdykoliv rozšířit o přidání dalších uživatelů či zvětšení počtu historizovaných proměnných.

Snadné a bezpečné použití

AVEVA Insight mohou začít prakticky okamžitě používat koncoví uživatelé aplikací AVEVA InTouch HMI, Edge, AVEVA Historian a AVEVA System Platform, aniž by se zabývali dalšími investicemi do další IT infrastruktury. Ihned po naimportování proměnných určených pro archivaci se začnou data přenášet do cloudu a je možné s nimi začít pracovat. Informace jsou chráněny bezpečným ověřováním a šifrováním dat.

Přeměna dat na informace

AVEVA Insight umožňuje objevit cenné a doposud skryté informace v rámci každodenní činnosti Vašeho podniku.
Podniky tak mohou lépe porozumět svému výrobnímu prostředí – vědět, co se děje, co se stalo a co se pravděpodobně stane; s okamžitým přístupem k relevantním údajům.

Díky snadnému přístupu k informacím je umožněno mnohem většímu počtu pracovníků, aby se stali aktivními účastníky pracovních a rozhodovacích procesů v reálném čase.

  • Rychlé analýzy dat pro kvalifikovanou podporu rozhodování zpřístupněné většímu počtu pracovníků
  • Integrované strojové učení pro rozpoznávání vzorů chování dat a automatické zobrazení neobvyklých stavů
  • Predikce předpokládaného budoucího vývoje
  • Prezentace informací v souvislostech
  • Odhalení skrytých příležitostí pro zvýšení výkonnosti výrobních zařízení
  • Posílení týmové spolupráce

Přínosy rovněž pro výrobce OEM

Pokud jste výrobcem zařízení nebo dodavatelem výrobních řešení, AVEVA Insight je skvělý způsob, jak poskytnout Vašim zákazníkům řešení s přidanou hodnotou, která jim pomůže maximálně využít možností Vámi dodaného systému, tj. včetně dálkové analýzy provozních dat a možnosti reportování jak pro ně, tak i pro Vás jako dodavatele.

Zákazníci tak budou moci naplno využívat výkon, které Vaše řešení umožňuje; zatímco vy budete benefitovat z aktuálních a podrobných informací o případných problémech pro jejich rychlou nápravu. Tím se samozřejmě zvýší spokojenost Vašich zákazníků s Vámi dodávanými řešeními.

Rozcestník AVEVA Insight

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Insight

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Insight odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Insight nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Insight.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Insight

Funkce

Data může AVEVA Insight získávat z různých zdrojů a jsou pak uložena do výkonné historizační databáze AVEVA Historian, která je hostována v zabezpečené…

Zdroje dat

Sběr dat pro AVEVA Insight může probíhat přes nízkoenergetické přenosové sítě, pomocí protokolu MQTT, AVEVA Edge nebo AVEVA Communication Drivers…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti