Data může AVEVA Insight získávat z různých zdrojů a jsou pak uložena do výkonné historizační databáze AVEVA Historian, která je hostována v zabezpečené formě v cloudovém prostředí Microsoft Azure. Pro zobrazení Vašich aktuálních i historických dat včetně jejich analýz je k dispozici několik klientských aplikací k připojení kdykoliv a kdekoliv (PC / web / tablet / mobilní telefon).

Datové úložiště

Data jsou uložena ve výkonné historizační databázi AVEVA Historian, která je hostována v zabezpečené formě v cloudovém prostředí Microsoft Azure.

Vysoký výkon a škálovatelnost – v případě potřeby lze pracovat se stovkami tisíc až miliony proměnných, ke kterým může současně přistupovat mnoho uživatelů.

Různé zdroje dat a zajištění datové integrity

Data můžete do AVEVA Insight vkládat z různých zdrojů, jejichž přehled je uveden dále. Časové řady dat z různých senzorů, inteligentních zařízení nebo řídicích systémů jsou ukládány s vysokou věrností bez ohledu na zdroj dat nebo datový typ ukládaných proměnných.

Uživatelsky nastavitelná upozornění

Součástí řešení je také systém uživatelsky nastavitelných upozornění. Pro každou ukládanou proměnnou si může uživatel nastavit vlastního hlídače hodnoty. Hlídač pravidelně sleduje proměnné a v případě, že je splněna podmínka, upozorní na ní informativní hláškou ve webové aplikaci nebo notifikací v mobilním klientovi.

Strojové učení

AVEVA Insight se „učí“ znát běžné průběhy hodnot u všech ukládaných proměnných. V případě, že se objeví neobvyklá situace nebo nezvyklá hodnota, jste na to automaticky upozorněni.

Klientské aplikace

K dispozici jsou klientské aplikace pro zobrazení ve webovém prohlížeči (AVEVA Insight), na mobilním telefonu (AVEVA Insight Mobile App) nebo pro instalaci na Váš počítač (AVEVA Historian Client). V aplikacích můžete sledovat aktuální data i historické průběhy Vašich dat včetně jejich analýz v různých typech grafů, výkonnostních ukazatelů (KPI) a informačních panelů (dashboard).

Cybersecurity – vysoké zabezpečení dat

Zabezpečení dat přikládá AVEVA vysoký význam. Součástí bezpečnostní strategie je použití důvěryhodného technologického základu s vícefaktorovým ověřováním Microsoft Azure (autorizace a autentifikace) a šifrování komunikace. Všechna data jsou šifrována tak, aby nemohla být vystavena vnějším hrozbám. Všechna datová centra procházejí certifikací a audity dle ISO/IEC norem.

Průběžný vývoj a aktualizace

Cloudové řešení AVEVA Insight se dynamicky vyvíjí. Jsou do něj průběžně přidávány nové vlastnosti a funkčnosti, které významně rozšiřují jeho využitelnost. AVEVA Insight je po celou dobu platnosti služby automaticky, tj. bez nutnosti zásahu ze strany uživatele, udržován v nejnovějších verzích použitého softwaru.

Rozcestník AVEVA Insight

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Insight

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Insight odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Insight nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Insight.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Insight

Přínosy

Okamžitě použitelné řešení bez velkých prvotních investic – Flexibilní uživatelský model bez potřeby lokálních IT zdrojů – Snadné a bezpečné použití…

Zdroje dat

Sběr dat pro AVEVA Insight může probíhat přes nízkoenergetické přenosové sítě, pomocí protokolu MQTT, AVEVA Edge nebo AVEVA Communication Drivers…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti