Sběr dat pro AVEVA Insight může probíhat přes nízkoenergetické přenosové sítě, pomocí protokolu MQTT, AVEVA Edge nebo AVEVA Communication Drivers.

Sběr dat z bezdrátových čidel IIoT přes nízkoenergetické přenosové sítě LoRaWAN, Sigfox

LoRa

Řešení pro bezdrátový přenos dat s nízkou spotřebou a malým oboustranným datovým tokem. Díky využití tzv. bezlicenčních pásem v rozsahu metrových vln může být v příznivém terénu dosah přes 10km, přičemž průchodnost signálu do staveb je příznivá.

Všechna komunikovaná data jsou ukládána na cloudové úložiště (tzv. backend) lokálního poskytovatele; pro ČR jsou to České Radiokomunikace. Úložiště zároveň slouží jako webová služba, na kterou se můžete pomocí komunikace OI WebSvc připojit a každou novou hodnotu odsud komunikovat do libovolné AVEVA aplikace.

Sigfox

Moderní komunikační protokol umožňující komunikaci pomocí rozhlasového pásma ISM (industrial, scientific and medical). Protokol používá signál s dlouhým dosahem, který umožňuje volně procházet skrz pevné objekty (tzv. ultra narrowband) a na jehož vysílání je třeba jen málo energie. Signál může snadno pokrýt velkou plochu a dosáhne i k podzemním objektům.

Veškerá komunikovaná data jsou posílaná na cloudové úložiště (tzv. backend) Sigfox. Úložiště funguje zároveň webová služba, na kterou se můžete pomocí komunikace OI WebSvc připojit a každou novou hodnotu komunikovat do libovolné AVEVA aplikace.

Sběr dat pomocí protokolu MQTT

MQTT

Message Queuing Telemetry Transport je jednoduchý a nenáročný protokol pro předávání zpráv mezi klienty prostřednictvím centrálních bodů – brokerů. Díky jednoduchosti je snadno implementovatelný i do zařízení s malými procesory a rychle se rozšířil.

U protokolu MQTT probíhá přenos pomocí TCP a používá návrhový vzor Publisher – Subscriber. Existují tedy centrální body (MQTT broker), které se starají o výměnu zpráv. Zprávy jsou tříděny do tzv. témat (topiců) a zařízení buď v daném tématu publikuje, tedy posílá data do brokeru, který je ukládá a distribuuje dalším zařízením; nebo je přihlášeno k odběru tématu a broker pak všechny zprávy s daným tématem posílá do zařízení. Jako zařízení lze využít také AVEVA Edge HMI nebo AVEVA OI Gateway. Oba tyto produkty umožňují komunikovat prostřednictvím MQTT protokolu.

AVEVA Edge HMI

AVEVA Edge je software kategorie HMI (Human-Machine Interface) určený zejména pro vestavěné a IoT Edge aplikace. Díky rozsáhlým komunikačním možnostem jej lze vedle komunikace se širokou škálou různých běžných zdrojů průmyslových dat (PLC, čítače, čtečky aj.) také výhodně využít v architekturách Edge Computing a průmyslového internetu věcí (IIoT) pro soustředění a předzpracování IIoT dat, typicky pro přepočet surových hodnot z čidel na inženýrské hodnoty. Zpracovaná data může AVEVA Edge publikovat do cloudového informačního řešení AVEVA Insight.

AVEVA Communication Drivers

AVEVA Communication Drivers (dříve OI Servers) je sada komunikačních driverů, určených pro komunikaci dat nejen z tradičních průmyslových zdrojů dat (PLC, I/O, DCS aj.), ale i pro moderní otevřené komunikační standardy (MQTT, SOAP, REST).

Komunikovaná data mohou být dále zpracovávána následujícími AVEVA programy:

AVEVA InTouch HMI

AVEVA InTouch HMI je celosvětově vedoucí HMI software běžícím na operačním systému Windows vyznačující se legendární uživatelskou přátelskostí při vývoji aplikací. Prostřednictvím vestavěného Insight Publisheru lze data snadno a rychle publikovat do cloudového řešení AVEVA Insight.

AVEVA System Platform / Historian

AVEVA System Platform je otevřená, vysoce výkonná a škálovatelná softwarová platforma určená pro sběr, vizualizaci a supervizní řízení technologických i výrobních procesů (SCADA/HMI) a průmyslový internet věc (IIoT). Její otevřenost umožňuje interakci prakticky s jakýmkoliv hardwarem řídicích zařízení ve výrobních systémech i moderními komunikačními prostředky a zařízeními užívanými v průmyslovém internetu věcí.

AVEVA System Platform ukládá data do AVEVA Historian Serveru. Technologie replikace pak umožňuje z Historian Serveru publikovat data dále do cloudu Insight. Data lze replikovat i přímo z AVEVA Historian Serverů (bez nutnosti použít System Platform).

Rozcestník AVEVA Insight

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Insight

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Insight odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Insight nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Insight.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Insight

Přínosy

Okamžitě použitelné řešení bez velkých prvotních investic – Flexibilní uživatelský model bez potřeby lokálních IT zdrojů – Snadné a bezpečné použití…

Funkce

Data může AVEVA Insight získávat z různých zdrojů a jsou pak uložena do výkonné historizační databáze AVEVA Historian, která je hostována v zabezpečené…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti