Otevřenost

 • Nezávislost na automatizačním řídicím systému od konkrétního dodavatele.
 • Použití standardních informačních technologií (operační systém, relační databáze, komunikace). Využití moderní informační platformy .NET společnosti Microsoft.
 • Variabilní pracoviště operátorů:
  – Stacionární, vícemonitorová pracoviště
  – Mobilní operátor (chytrý telefon, tablet)
  – Podpora vícedotykového ovládání a gest na dotykových zařízeních
  – Tencí klienti v prostředí Internet/intranet (Microsoft Edge, Google Chrome aj.)
 • Otevřený přístup uživatelů (klientů) k realtime a historickým datům z různých klientských aplikací (Microsoft Office, AVEVA InTouch HMI a AVEVA OMI, AVEVA Historian Client, vlastní aplikace “na míru” ve Visual Basic, C++ aj.).
 • Možnost využití mnoha standardních protokolů (OPC UA, OPC DA, SQL, MQTT, SNMP, WebServices (SOAP, REST), HTTP/S, Microsoft .NET, ODATA, XML aj.)

Zastřešení rozdílných řídicích systémů

 • Univerzální připojitelnost na řídicí systémy různých výrobců, podpora více než 800 různých zařízení (PLC, DCS, I/O aj.).
 • Sjednocení stávajících oddělených aplikací (řízení různých technologických celků) společným uživatelským prostředím.
 • Prodloužení morální životnosti stávajících systémů.

Jednoduché provádění změn a nových požadavků uživatelů

 • Dědičná propagace změn – změna provedená v rodičovském objektu se promítne do všech „potomků“. Application Server automaticky vyhledá a označí všechny dotčené potomky napříč celým projektem, uplatnění změn lze provést individuálně nebo hromadně.
 • Vysoká opakovatelnost vynaložené inženýrské práce (vyvinuté objekty jsou nezávislé na konkrétním projektu, snadný import / export objektů).
 • Snadná škálovatelnost – díky společnému adresnímu prostoru lze snadno rozložit rostoucí zátěž aplikačního serveru na další počítač(e) bez jakýchkoliv změn v klientských aplikacích.

Neomezená škálovatelnost díky flexibilní architektuře

 • Model výrobní technologie není závislý na architektonickém uspořádání počítačů, na kterých bude aplikace vykonávána.
 • Aplikaci vyvinutou na centrálním vývojovém pracovišti lze distribuovaně nasadit s uspořádáním Klient/Server, Peer-to-Peer nebo kombinací obou.
 • Společný adresní prostor (name space) pro celý projekt – klientské aplikace jsou nezávislé na umístění automatizačních objektů.
 • Snadná rozšiřitelnost – od pilotního projektu k rozsáhlým aplikacím.
 • Neomezená škálovatelnost – od aplikací s tisícovkami proměnných až po milion I/O

Přehlednost a standardizace

 • Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie v souladu se standardem ISA S88.
 • Zohlednění fyzického nebo logického umístění technologických zařízení.
 • Možnost definovat a dodržovat vlastní podnikové standardy (konfigurace, funkčnost, zabezpečení zařízení apod.) a jmenné konvence.
 • Jednotná funkčnost pro technologická zařízení stejného typu.
 • Přehlednost i ve velmi rozsáhlých projektech.
 • Automatický elektronický záznam konfigurační historie objektů vyhovující požadavkům FDA 21 CFR Part 11.
 • Podpora zobrazování kontextových informací.
 • Využití modelu výrobní technologie pro automaticky vytvořenou navigaci v klientských aplikacích

Výkonný historizační systém

 • Automatizované ukládání procesních dat, alarmů a událostí v reálném čase.
 • Historická data uložená s přesnou časovou značkou od zdroje dat.
 • Efektivní ukládání a archivace velkých objemů procesních dat (až 150 000 hodnot/s kontinuálního toku dat!) a s nimi souvisejících událostí o skutečném průběhu výroby za dlouhá časová období bez ztráty rozlišení a otevřenosti přístupu k uloženým datům.
 • Úspora diskového prostoru až 90 % oproti standardním relačním SQL databázím
 • Možnost archivace i dat, která nelze získat v reálném čase (data z laboratorních měření, data zpracovávaná dávkově aj.), tzv. „stará“ nebo “off-line” data.
 • Otevřený univerzální přístup k uloženým datům z mnoha různých klientských aplikací s využitím TransactSQL, ODBC, ADO.Net, OLEDB, REST/OData aj.
 • Snadné zálohování historizovaných dat pomocí standardních diskových operací (kopírování složek a souborů).
 • Vysoká dostupnost dat a odolnost vůči chybám (víceúrovňová redundance).
 • Možnost filtrovat historizované proměnné dle modelu výrobní technologie.

Pokročilá správa alarmů

 • Seskupování a agregace aktivních a historických alarmů podle závažnosti.
 • Potlačování vzniku alarmů na základě stavu technologie.
 • Podpora odkládání alarmů.
 • Grafické ohraničení hranic objektů alarmní animací.
 • Předpřipravené alarmové objekty pro analýzu alarmů.

Kybernetické zabezpečení

 • Integrace zabezpečení s Active Directory založená na rolích
 • Podpora šifrování pro klienty (HTTPS)
 • Podpora šifrování komunikace mezi všemi uzly projektu
 • Komplexní záznam všech akcí uživatelů a změn konfigurace systému
 • Řízení přístupu k datům a objektům

Vysoká dostupnost a spolehlivost

 • Redundance v rámci I/O komunikace, aplikační / serverové vrstvě, vizualizační / klientské vrstvě
 • Zpětné ukládání historie včetně zachování časové značky
 • Možnost redundantní historizace

Vysoká efektivita práce

 • Jednotné víceuživatelské vývojové prostředí (Integrated Development Environment – IDE).
 • Vývoj, nasazení, správa a diagnostika celé distribuované aplikace z jediného centrálního vývojového pracoviště.
 • Kompletní knihovna automatizačních objektů připravená k použití včetně objektů pro situační povědomí.
 • Možnost automatizovaného přiřazování I/O signálů pro připojení na konkrétní I/O zařízení.

Snadnost použití

 • Krabicový software – funkčnost ihned po instalaci.
 • Nezbytná funkčnost pro průmyslovou automatizaci (komunikace, alarmování, historizace, skriptování, zabezpečení apod.) je zajišťována automaticky na pozadí prostřednictvím architektonické platformy ArchestrA.
 • Snadnost použití a administrace.
 • Přátelské uživatelské rozhraní – rychlé zaškolení uživatelů.

Příznivá cena

 • Nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému.
 • Nasazení na standardním hardware na platformě PC.
 • Prodloužení životního cyklu stávajících i nových automatizačních projektů.
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví systému po celou dobu životnosti

Rozcestník AVEVA Application Server

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Application Server

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA Application Server odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA Application Server nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA Application Server.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Application Server

Funkce

Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie s robustní komunikací a jednotným zabezpečením, včetně podpory Active Directory…

Architektura ArchestrA

Architektura ArchestrA a její vlastnosti umožňují opakované využití inženýrské práce, zkracují celkový čas vývoje, prodlužují životní cykly projektů…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů
Podrobnosti