AVEVA APC je komplexní software pro prediktivní řízení založené na modelu, který zvyšuje ziskovost technologických procesů zvýšením kvality, propustnosti výroby a snížením spotřeby energií. Využitím pokročilých technologií zajišťuje AVEVA APC automatické řízení technologických procesů, a uvolňuje tím jejich plný výrobní potenciál.

Prediktivní systém procesy stabilizuje a reguluje co nejblíže provozním limitům, což vede ke snížení kolísání parametrů, zlepšení kvality a zvýšení ziskovosti procesů.

Přednosti nasazení AVEVA APC

Variabilita – AVEVA APC lze použít na procesy různých velikostí a charakteristik, včetně těch, které vykazují významné časové zpoždění mezi měřenými a řízenými veličinami či interakce mezi procesními proměnnými nebo neměřenými proměnnými, které ovlivňují procesní operace.

Kratší doba implementace – AVEVA APC disponuje nástroji pro adaptaci modelů při uzavřené smyčce. To umožňuje spustit vyvíjený projekt již na 60 % standardního vývojového času a ponechat ho v provozu i během údržby modelu. Tyto schopnosti zcela mění způsob realizace projektů a výsledkem je zkrácení doby realizace projektu o 30 % a doby údržby modelu o 50 % oproti standardním systémům!

Řízení a optimalizace procesů

AVEVA APC komunikuje přímo s širokou škálou automatizačních systémů a využívá jak real-time, tak historická data k analýze, identifikaci a modelování významných vztahů příčiny-a-následku v řízených procesech. Identifikace a ověření vztahů příčiny-a-následku jsou výkonné analytické nástroje, které uživatelům poskytují cenný náhled na chování procesů a pochopení procesních charakteristik.

Vlastnosti AVEVA APC

 • Intuitivní a efektivní uživatelské rozhraní
 • Adaptace modelů při uzavřené smyčce umožňuje spustit AVEVA APC do on-line režimu již na 60 % standardního vývojového času
 • Snazší, případová identifikace modelu
 • Drag & Drop pro přidávání proměnných při vytváření modelu
 • Prediktivní regulátor s podporou mnoha proměnných pro návrh a simulaci (Multivariable Predictive Controller, MPC)
 • Adaptivní řízení v reálném čase s online konfigurací
 • Lineární ekonomická optimalizace
 • Programové rozhraní IronPython pro uživatelské skriptování a specializované řídicí funkce
 • Integrované datové komunikační rozhraní
 • OPC Client / Server
 • Historizace dat a jejich zobrazování v grafech
 • Plně automatizované testování PRBS a ePRBS pro testy při uzavřené smyčce
 • Volitelná funkce ARX modelu pro vynikající potlačení rušení od neměřených poruchových vlivů
 • Online sledování výkonu a činnosti regulátoru přes webové rozhraní
 • Oddělení optimalizačních funkcí MPC a lineárního programování (Linear Programing, LP) pro větší flexibilitu při řešení různých potřeb aplikací
 • Kompozitní LP poskytující globální LP pro více MPC pro lepší koordinaci a správu limitů
 • MPC s podporou algoritmů kvadratického programování (Quadratic Programing, QP)
 • Integrace se simulátorem pro školení operátorů (Operator Training Simulator, OTS)
 • Formáty zobrazení vhodné pro tablety
 • Všechna konfigurační a procesní data konsolidována do jednoho souboru projektu

Přínosy AVEVA APC

AVEVA APC umožňuje, aby byl proces regulován v blízkosti provozních limitů. To poskytuje stabilnější výrobní operace...
Podrobnosti
Výsledkem nasazení AVEVA APC je bezprostřední zlepšení kvality. To je potvrzeno významným...
Podrobnosti
AVEVA APC simultánně řídí řadu procesních parametrů, které udržují vyráběný produkt v rámci...
Podrobnosti
Nasazení AVEVA APC má rychlou ekonomickou návratnost. Doba návratnosti se liší podle...
Podrobnosti
Identifikuje a kvantifikuje vnitřní vztahy příčiny-a-následku, čímž umožňuje porozumět charakteristikám procesů...
Podrobnosti
AVEVA APC provádí série testů ke zjištění odezvy procesu, které shromažďují dynamicky bohatá data s malým nebo žádným...
Podrobnosti
AVEVA APC poskytuje těsnější řízení klíčových procesních proměnných, které vycházejí z dynamického modelu...
Podrobnosti
Tato funkce umožňuje nasazení prediktivního řízení na procesy, které vyžadují více modelů pro popis...
Podrobnosti
AVEVA APC pracuje s procesními limity, jako jsou dorazy ventilu a limity pro rychlost změny procesních proměnných...
Podrobnosti
Významná zlepšení v oblastech nákladů a profitu po nasazení AVEVA APC je prokázáno v průmyslových odvětvích, jako jsou ...
Podrobnosti

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA APC

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti

Váš partner ve světě digitální transformace

Váš projekt je jedinečný a pravděpodobně máte specifické nároky. S takovými projekty máme mnoho zkušeností, podíleli jsme se na stovkách různých automatizačních projektů všech velikostí a odvětví. Ať připravujete nový projekt nebo uvažujete o modernizaci, kontaktujte nás. Budeme se Vám věnovat a společně vymyslíme nejlepší řešení.