Zvýšení propustnosti výroby

AVEVA APC umožňuje, aby byl proces regulován v blízkosti provozních limitů. To poskytuje stabilnější výrobní operace s menšími odchylkami a prostoji.

S průběžnou kontrolou kvality dochází k minimalizaci recyklace a materiálového odpadu. Tyto výhody přispívají ke zvýšení výtěžnosti a propustnosti procesu. Typické zvýšení se pohybuje v rozmezí 1–5 %, nicméně některá nasazení zajistila navýšení výnosů i o 10 % nebo více.

Omezení proměnlivé kvality

AVEVA APC simultánně řídí řadu procesních parametrů, které udržují vyráběný produkt v rámci specifikace. S ohledem na dynamiku procesu, interakce, provozní limity a ekonomiku, předpovídá AVEVA APC budoucí chování procesu a provádí řídicí zásahy dříve, než se měřené parametry produktu dostanou mimo specifikaci.

Bezprostřední zlepšení kvality

Výsledkem nasazení AVEVA APC je bezprostřední zlepšení kvality. To je potvrzeno významným zmenšením směrodatné odchylky klíčových produktových parametrů cílové specifikace, což vede ke zvýšení kvality, propustnosti a výraznému omezení spotřeby materiálu a/nebo energií.

Konečným výsledkem je měřitelné zlepšení ekonomické výkonnosti.

Integrované vývojové prostředí

  • Identifikuje a kvantifikuje vnitřní vztahy příčiny-a-následku, čímž umožňuje porozumět charakteristikám procesů
  • Přidává dynamický procesní model
  • Umožňuje adaptivní řízení pro zvládnutí měnících se procesních podmínek v reálném čase
  • Pracuje s respektováním fyzikálních limitů
  • Maximalizuje ekonomický výkon procesu
  • Zahrnuje výkonné supervizní jádro, které umožňuje zohlednit téměř jakoukoliv procesní podmínku
  • k udržení nejvyššího možného stream faktoru
  • Nabízí unikátní možnost pro modely ARX, u kterých je prokázáno, že mají vynikající výkonnost
  • s neměřenými dynamickými změnami. Tyto neměřené dynamické změny jsou primárním typem poruch, které se ve výrobě vyskytují, a tak AVEVA APC konzistentně zajišťuje nejvyšší možnou výkonnost ze všech dostupných technologií,
  • měřených metodou Integrated Absolute Error (IAE).

Sběr a analýza dat

AVEVA APC provádí série testů ke zjištění odezvy procesu, které shromažďují dynamicky bohatá data s malým nebo žádným rušením normálního vykonávání procesních operací. Statistické nástroje, včetně vzájemné korelace a hustoty výkonového spektra, umožňují analyzovat signály pro vztahy příčiny-a-následku a ve spojení se znalostí procesu poznat jeho dynamické chování.

Dynamicky modelované procesy

AVEVA APC poskytuje těsnější řízení klíčových procesních proměnných, které vycházejí z dynamického modelu. Tento přístup fakticky eliminuje interakce, ke kterým by došlo, kdyby byly stejné řídicí smyčky vykonávány v samostatných jednosmyčkových regulátorech. Výsledkem je ekonomicky výhodnější pracovní bod procesu.

Více sad modelů a gain scheduling

Tato funkce umožňuje nasazení prediktivního řízení na procesy, které vyžadují více modelů pro popis svého chování. Například v aplikacích pro míchání nebo sezónní výrobu využívá AVEVA APC online metodu gain scheduling a dokáže automaticky přepínat mezi více modely bez odstavení regulátoru.

Optimalizace procesů

AVEVA APC pracuje s procesními limity, jako jsou dorazy ventilu a limity pro rychlost změny procesních proměnných. Schopnosti AVEVA APC v této oblasti zahrnují použití moderních technik, jako je kvadratické programování.

Technika lineárního programování, spolu s modelem v ustáleném stavu a funkcí pro dosažení ekonomické výkonnosti, umožňuje AVEVA APC nalézt optimální pracovní bod na základě maximální propustnosti, minimální spotřebě energie nebo rovnováhy mezi těmito a dalšími výkonnostními cíli.

Oborové zaměření

Významná zlepšení v oblastech nákladů a profitu po nasazení AVEVA APC je prokázáno v průmyslových odvětvích, jako jsou rafinace ropy, petrochemie, potravinářství, těžba a zpracování nerostných surovin, výroba energie, stavebních hmot, celulózy a papíru.

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Edge

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA APC odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA APC nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA APC.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA APC

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Responzivní, otevřený a škálovatelný základ pro supervizi, podnikové SCADA, MES a IIoT aplikace
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti