Branston

Monitorování odběru vody z vrtu a reportování údajů pro splnění podmínky licence Environmental Agency

Italpresse Gauss

Na míru vytvořené HMI a řešení vzdálené údržby založené na platformách AVEVA Monitor and Control a AR/VR