AVEVA Edge

HMI software určený pro vestavěné a IIoT Edge aplikace

Anotace

AVEVA Edge (dříve známý jako InTouch Edge nebo InTouch Machine Edition) je flexibilní HMI (Human-Machine Interface) software určený pro vizualizační, vestavěné nebo IIoT Edge aplikace, které soustřeďují a zpracovávají data z různých zdrojů. Typicky se jedná o operátorské HMI panely nebo vestavěné aplikace na různých typech zařízení.

Díky svým rozsáhlým komunikačním možnostem je AVEVA Edge ideálně využitelný zejména v architekturách průmyslového internetu věcí (IIoT), ať již pro lokální soustředění, prvotní zpracování a vizualizaci dat, tak pro jejich další poskytování do nadřazených SCADA/HMI aplikací nebo cloudových řešení pro zpřístupnění velkému množství oprávněných zájemců.

Přínosy pro uživatele

  • Nízké náklady na vlastnictví
  • Bohatá funkčnost
  • Snadný vývoj aplikace
  • 250+ typů komunikací

Hlavní cílovou skupinou pro využití AVEVA Edge jsou vývojáři aplikací pro IIoT / Edge Computing, výrobci strojů a OEM dodavatelé.

Hlavní přínosy

Moderní řešení pro embedded HMI aplikace a průmyslový internet věcí (IIoT)

AVEVA Edge je cenově výhodný HMI software s bohatými funkčnostmi pro sběr dat z IIoT a mnoha dalších zdrojů a pro jejich zpracování a vizualizaci, což přemění vaše zařízení, stroje nebo výrobní linky na inteligentní zařízení.

Je určen především pro provoz na jednoduchých koncových a vestavěných zařízeních, která jsou cenově dostupná, s operačními systémy Windows Embedded, Windows 10 IoT Enterprise a Linux. Podporováno je rovněž snadné publikování dat na web a jejich zobrazení ve webovém prohlížeči, v chytrých telefonech nebo tabletech.

AVEVA Edge může sloužit jako ideální náhrada různých proprietárních HMI softwarů na panelových počítačích od různých dodavatelů. Obsahuje více než 250 nativních komunikačních I/O ovladačů pro připojení na prakticky jakýkoliv řídicí hardware (PLC, I/O aj.), senzory IIoT, průmyslové roboty a další zařízení.

AVEVA Edge podporuje otevřené IT standardy a moderní technologie jako OPC/OPC UA (klient i server), TCP/IP, ActiveX, COM/DCOM, OLE, MQTT, XML, SOAP a HTML.

Inteligentní stroje

OEM, výrobci strojů a koncoví uživatelé mohou konvertovat své dosud autonomní stroje nebo zařízení IIoT do integrovaných celků prostřednictvím sjednocujících supervizních vizualizačních HMI aplikací a historických archivačních systémů, což poskytne širší pochopení jejich chodu a vzájemných souvislostí.

Dříve rozptýlená zařízení se tak mohou stát nedílnou součástí většího automatizačního systému, a to i napříč různými lokacemi.

Okamžitá použitelnost pro IIoT aplikace

Vzhledem k tomu, že průmyslový internet věcí nabývá stále většího významu, počet zařízení poskytující data o své činnosti bude rychle narůstat. Poptávka po zvýšení funkčnosti strojů z hlediska poskytování dat také prudce vzroste, včetně poptávky po interoperabilitě mezi zařízeními, schopnosti výměny dat s nadřazenými systémy, ať již lokálními (on-premise), tak i se vzdálenými řešeními provozovanými v cloudu.

Dalším požadavkem je vzdálený vývoj aplikací nebo jejích změn v cloudovém prostředí a poté jejich automatizované nahrávání přímo z cloudu na příslušná koncová (edge) zařízení.

Získejte a využijte okamžitě data z vestavěných nebo IIoT zařízení snadnou instalací AVEVA Edge přímo na těchto zařízeních. Vizualizujte je lokálně přímo v prostředí aplikace AVEVA Edge nebo je poskytněte dále do navazujících řešení z AVEVA portfolia. Své aplikace, třeba i po celém světě, snadno aktualizujte na dálku prostřednictvím služby AVEVA Edge Cloud Management.

Těsná integrace do portfolia AVEVA

AVEVA Edge je možné provozovat samostatně, ale lze ho výhodně začlenit také do komplexních softwarových řešení s dalšími produkty od AVEVA.

AVEVA Edge umožňuje poskytování dat v reálném čase do nadřazených HMI/SCADA aplikací AVEVA InTouch HMI nebo AVEVA System Platform nebo jejich archivaci do procesní historizační databáze AVEVA Historian provozované lokálně (on-premise) nebo do robustního cloudového systému AVEVA Insight.

Získáte tak komplexní informace v souvislostech a analýzy o chodu provozovaných technologií včetně jejich historického chování pro kvalifikovanou podporu rozhodování umožňující průběžnou optimalizaci svých výrobních nebo technologických procesů.

Hlavní vlastnosti

Univerzální připojitelnost

AVEVA Edge poskytuje vice než 250 nativních komunikačních ovladačů (driver) pro řídicí systémy PLC, senzory IIoT, průmyslové roboty, čtečky kódů a mnoho dalších zařízení. AVEVA Edge tak lze připojit prakticky na jakékoliv zdroje dat používané v průmyslovém a IIoT prostředí.

Podporovány jsou také obecně používané komunikační standardy jako SNMP, MQTT, OPC UA a OPC DA.

Výběr z podporovaných protokolů/zařízení

Nástroje pro grafiku a návrh aplikace

K dispozici je komplexní sada grafických nástrojů a knihovna s více než 1 000 hotových objektů. Knihovna symbolů nabízí velké množství tlačítek, kontrolek, nádrží, posuvníků, měřidel, motorů, potrubí, ventilů a dalších běžně používaných objektů. Kromě využití těchto předpřipravených symbolů si je můžete dále upravovat či kombinovat a dosáhnout tak prakticky jakoukoliv funkčnost; nebo si můžete vytvořit zcela vlastní symboly.

Animace

Intuitivní rozhraní nabízí různé možnosti pro snadné přidání animačních vlastností do grafických obrazovek. Postupné vyplnění objektů barvou; změny barev, velikosti, průhlednosti nebo pozice objektů; provázání textu s daty – to vše provedete pouhými několika kliky myši.

Trendy

Můžete sledovat jak trendy (časové průběhy veličin) s daty v reálném čase, tak trendy z dat historických. Nezávisle na tom, zda data ukládáte lokálně nebo vzdáleně do Historian Serveru či jiné databáze. Trend lze zobrazit buď v běžném časovém formátu (čas na ose x, data na ose y) nebo ve formátu X/Y (data na obou osách).

Skriptování

K dispozici jsou dva skriptovací jazyky použitelné současně. Prvním je nativní vestavěný jazyk poskytující základní funkce, druhým standardní Visual Basic Skript. Ke zlepšení produktivity při psaní a odlaďování skriptů slouží ladicí nástroje.

Vícedotykové ovládání

Vytvářejte aplikace pro dotykové obrazovky. V runtime prostředí mohou uživatelé používat známá vícedotyková gesta pro zvětšení/zmenšení (zoom) nebo posouvání (pan) zobrazení; procházet alarmy pomocí pohyblivých gest, otáčet grafické prvky nebo využít dvojitého dotyku.

Bezpečnost

AVEVA Edge obsahuje podporu pro uživatelské skupiny i pro jednotlivé uživatelské účty, pro elektronické podpisy, zpětnou dohledatelnost a standardní LDAP servery. Uživatele i skupiny lze synchronizovat v rámci Active Directory.

Různé varianty runtime prostředí

Využijte jednotné vývojové prostředí k vývoji a nasazení projektů pro různé operační platformy.

AVEVA Edge HMI

Runtime HMI řešení s malým nárokem na zdrojové prostředky, které je určeno pro vestavěné operační systémy Microsoft Windows Embedded Standard (7, 8) a Windows 10 IoT Enterprise.

AVEVA Edge Compact HMI

Runtime HMI řešení pro platformu Windows CE; některé funkčnosti mohou být omezeny. AVEVA Edge Compact View využívá malé množství HW zdrojů a je speciálně navrženo pro operační systémy Windows Embedded Compact (6.0, 7).

AVEVA Edge IoT View

Runtime řešení pro běh v prostředí Linux; určeno zejména pro Edge computing a provoz na HW zařízeních s minimálními nároky jako např. Raspberry PI. Některé funkčnosti u této verze mohou být omezeny.