AVEVA / Wonderware software

Softwarové produkty od AVEVA/Wonderware jsou začleněny do integrované softwarové rodiny a slouží ke komplexní digitální interakci s výrobními nebo technologickými procesy v celém rozsahu „Edge to Enterprise“ – tj. od sběru dat ze senzorů až po klíčové informace pro ředitele.

Cílem je znatelné zvýšení produktivity a kvality výrobních operací v jakýchkoliv průmyslových sektorech díky včasným a přesným výrobním informacím podporujícím inteligentní uživatelské zásahy pro optimalizaci výroby.

AVEVA/Wonderware software lze přehledně charakterizovat tak, že umožňuje v reálném čase sbírat data z výrobních zařízení, názorně je zviditelňovat, přeměňovat na informace a využívat je tak pro průběžné analýzy a interakce s provozovanými výrobními a technologickými procesy.

Nabídka AVEVA produktů

AVEVA System Platform
AVEVA Application Server
AVEVA InTouch HMI
AVEVA Historian
AVEVA Edge
AVEVA Insight
AVEVA Integration Studio
AVEVA MES / Performance
AVEVA MES / Operations
AVEVA Batch Management
AVEVA System Monitor
AVEVA Komunikační drivery
AVEVA Software Asset Manager