AVEVA / Wonderware

AVEVA Group plc, jejíž součástí je nyní dřívější firma/značka Wonderware, je vedoucím světovým výrobcem specializovaným na vývoj softwaru pro průmyslové automatizační a informační aplikace. Softwarové produkty od společnosti AVEVA/Wonderware jsou nasazovány po celém světě, kde jsou podporovány globální sítí Autorizovaných distributorů.


Invence a výjimečnost: Jako vůbec první na světě uvedla firma Wonderware na trh software kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface) pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů v uživatelsky příjemném grafickém prostředí Microsoft Windows (již v roce 1989!). Díky dnes již legendární snadné a přátelské obsluze se produkt AVEVA InTouch HMI (dříve Wonderware InTouch) stal celosvětově nejrozšířenějším systémem v tomto tržním sektoru.

Autorizovaným AVEVA/Wonderware distributorem pro Českou republiku a Slovenskou republiku je již od r. 1993 firma Pantek (CS) s.r.o., jejíž pracovníci jsou pravidelně certifikováni pro technickou podporu a školení AVEVA/Wonderware produktů.

Edge to Enterprise –
Česká brožura

Edge to Enterprise

AVEVA/Wonderware software

Softwarové produkty od AVEVA/Wonderware jsou začleněny do integrované softwarové rodiny a slouží ke komplexní digitální interakci s výrobními nebo technologickými procesy v celém rozsahu „Edge to Enterprise“ – tj. od sběru dat ze senzorů až po klíčové informace pro ředitele.

Cílem je znatelné zvýšení produktivity a kvality výrobních operací v jakýchkoliv průmyslových sektorech díky včasným a přesným výrobním informacím podporujícím inteligentní uživatelské zásahy pro optimalizaci výroby.

AVEVA/Wonderware software lze přehledně charakterizovat tak, že umožňuje v reálném čase sbírat data z výrobních zařízení, názorně je zviditelňovat, přeměňovat na informace a využívat je tak pro průběžné analýzy a interakce s provozovanými výrobními a technologickými procesy.

AVEVA/Wonderware software zajišťuje:
 • Sběr dat z řídicích systémů (PLC, DCS, I/O aj.)
 • Sběr dat ze zařízení průmyslového internetu věcí (IIoT)
 • Vizualizaci a supervizní řízení technologických procesů (SCADA/HMI)
 • Záznam skutečné historie výroby a všech důležitých technologických parametrů
 • Analýzy skutečného průběhu výrobních procesů (výrobní historie)
 • Dokladování kvality výroby
 • Řízení a podrobné sledování rozpracované výroby (MES
 • Řízení vsádkové výroby (Batch)
 • Dodržování předepsaných výrobních postupů (GMP)
 • Statistické řízení kvality výrobních procesů (SPC)
 • Sledování a analýzy prostojů výroby
 • Výpočet celkové efektivity výrobních zařízení (OEE)
 • Přístup k výrobním informacím odkudkoliv (internet) a z jakýchkoliv zařízení (PC, chytré telefony, tablety aj.)

Nasazením softwarových produktů od AVEVA/Wonderware získáte inteligentní řešení obsahující bohatou sestavu vzájemně spolupracujících automatizačních a informačních softwarových produktů pro znatelné zvýšení produktivity a kvality výrobních operací.

Všichni zainteresovaní pracovníci výroby mohou snadno vyhledávat a nacházet potřebné informace o procesních veličinách, výrobních podmínkách, procesních událostech, kvalitativních parametrech a klíčových výkonnostních ukazatelích (KPI) ve svém výrobním prostředí.

Potřebné informace jsou poskytovány v reálném čase pracovníkům z různých úrovní podnikové hierarchie, a to nejen horizontálně, ale i vertikálně:
 • Výrobní operátoři
 • Supervizoři, mistři
 • Procesní inženýři
 • Technologové výroby
 • Pracovníci oddělení kvality
 • Manažeři údržby
 • Pracovníci expedice
 • Výrobní ředitel
 • Vrcholový management
Uživatelé oceňují zejména tyto hlavní přínosy:
 • Okamžitý přehled o výrobě v reálném čase kdykoliv a odkudkoliv
 • Automatizace a zefektivnění sběru výrobních dat
 • Zajištění dodržování předepsaných výrobních postupů
 • Řízení a zabezpečení kvality výroby v reálném čase
 • Podrobný elektronický záznam skutečné výrobní historie pro interní analýzy, dokladování kvality výroby nebo splnění požadavků různých certifikací (ISO, VDA, FDA aj.) a zákaznických auditů
 • Zefektivnění operativního řízení a plánování výroby
 • Identifikace úzkých hrdel, ztrát a skryté výrobní kapacity
 • Přehled o skutečném využívání a prostojích výrobních zařízení
 • Komfortní přístup k výrobním informacím pro každého (od operátorů až po ředitele) i ze standardních kancelářských aplikací (MS Internet Explorer, MS Office aj.)
 • Těsná integrace produktů (bohatá funkčnost, bezproblémová spolupráce, jednotný vzhled a ovládání)
 • Otevřenost, škálovatelnost a snadná rozšiřitelnost
 • Zastřešení rozdílných řídicích systémů od různých dodavatelů
 • Snadná výměna dat s dalšími informačními systémy v podniku (ERP, LIMS, SCM aj.)
 • Příznivé celkové náklady na vlastnictví (vývoj + implementace + údržba + rozšiřování)
 • Osvědčené řešení od renomovaného dodavatele s velkým množstvím referencí a lokální podporou
Další informace jsou k dispozici ZDE:

www.wonderware.com
www.aveva.com